Home

PritLink is een initiatief van het regionaal netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen PRIT en staat voor een ambulant aanbod waarin de partners hun expertise bundelen. Het PritLink-aanbod is complementair aan de bestaande dienstverlening en is bedoeld voor personen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek, alsook hun naasten ( familie, mantelzorgers, vrienden, .. ). Het is een antwoord op een vraag of een nood vanuit die doelgroepen.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

In deze reeks hebben we volgende modules: 1. Grondhouding en bejegening van mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek 2. Alcoholmisbruik: inzichten 3. Zelfmoordgedachten: hoe in te schatten? 4. Omgaan met grenzen stellen 5. Omgaan met het overschrijden van grenzen en agressie 6. Mentale beperking en psychiatrie: inzichten 7. Autisme bij volwassenen
Ik heb vrije tijd en wil er wat mee doen… wat doen? Hoe vinden wat jij zelf echt wilt? En de steun van een kleine groep ondervinden in die systematische zoektocht. Er wordt voldoende tijd genomen om de verschillende aspecten concreet te maken, ieder in zijn eigen context. Later kun je steeds op dit proces terugvallen om nieuwe zoektochten naar vrijetijdsactiviteiten te ondernemen. Op een aantal activiteiten kan een eigen laptop of tablet bijhebben praktisch zijn.
In een eerste gezinsgesprek wordt de situatie grondig geschetst en duidelijk mandaat van de ouders gevraagd om in de groep over de thuissituatie te mogen praten. De 6 groepssessies (2-wekelijks op woensdag van 14u-16u) vormen de kern van het project. De volgende thema’s komen hierin aan bod : - HALLO, WIE BEN IK ? uitgebreide kennismaking, eerste verkenning van wat psychisch ziek zijn is, isolement doorbreken - INFORMATIE, vragenronde aan de psychiater psycho-educatie adhv folders en brochures, vragen voorbereiden omtrent ziektebeelden en medicatie die tijdens het 2° uur aan de psychiater zelf kunnen gesteld worden. - MIJN GEZIN ? zicht krijgen op de rolpatronen in het gezin en de gevolgen op het eigen emotioneel en sociaal functioneren - STERKER WORDEN ? zicht krijgen op eigen kwaliteiten en competenties, sociale vaardigheden bevorderen - MIJN HELPERS ? sociaal netwerk in kaart brengen met aandacht voor sociale media, kennismaking met hulpverleningsaanbod - BETER NAAR HUIS ? Voorbereiding van het terugkoppelingsgesprek : wat nemen we mee naar het eigen gezin Parallel aan de 2° groepssessie voor kinderen/jongeren vindt er één oudergroepssessie plaats. Hierbinnen krijgen ouders de kans vragen te stellen aan de psychiater (1° uur) omtrent de invloed van psychische moeilijkheden op het opvoedingsproces; alsook wat het mogelijke effect van “sterker wordende” kinderen binnen het gezin kan zijn. Het traject wordt afgerond met een tweede gezinsgesprek, waarbij ook de professionele verwijzer opnieuw aanwezig is. Op die manier kan de terugkoppeling gemaakt worden van wat tijdens de groep aan bod kwam, hoe dit in de eigen gezinscontext kan verder vorm krijgen, wat geleerd werd en wat werkpunten blijven…

Onze partners