Home

PritLink is een initiatief van het regionaal netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen PRIT en staat voor een ambulant aanbod waarin de partners hun expertise bundelen. Het PritLink-aanbod is complementair aan de bestaande dienstverlening en is bedoeld voor personen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek, alsook hun naasten ( familie, mantelzorgers, vrienden, .. ). Het is een antwoord op een vraag of een nood vanuit die doelgroepen.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

Een 'goede relatie' kan voor elk koppel iets anders betekenen. Maar binnen elke relatie zijn verbondenheid, respect, intimiteit en zelfstandigheid belangrijk. In het begin van een relatie ben je verliefd en dan lijkt intimiteit en seks vaak vanzelf te gaan. Voor veel koppels blijft dat niet spontaan bestaan. De behoefte aan seks of de manier waarop je graag seks hebt, verschilt immers van persoon tot persoon. Vaak krijgen andere zaken in ons druk leven voorrang op intimiteit. Intimiteit gaat over liefdevol omgaan met je partner. Aandacht en interesse tonen, elkaar vertrouwen schenken, fysieke aanrakingen (knuffelen, strelen), geniet van elkaars aanwezigheid, samen leuke dingen doen... Veel intimiteit binnen een relatie kan een positieve invloed hebben op seksualiteit. In deze interactieve sessie gaan we dieper in op het thema intimiteit en seksualiteit in liefdesrelaties. Emoties toelaten, contact maken, verbinden zijn begrippen die centraal staan. Deze vorming wordt gegeven door mevrouw Heidi Vandromme vanuit CAW Centraal West-Vlaanderen.
In deze training leren we omgaan met sociale angst aan de hand van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Sociale angst is het zich ongemakkelijk voelen bij anderen met de neiging om sociale situaties uit de weg te gaan. Om de drempel naar deze training te verlagen kunnen deelnemers de eerste sessie een steunfiguur meebrengen. De volgende sessies komt men alleen. De nadruk binnen deze training ligt op doen. Er wordt gepoogd grenzen te verleggen door het gebruik van gerichte oefeningen in en buiten de sessies. Door op een andere manier te leren kijken naar sociale situaties worden deze minder angstbeladen waardoor deelnemers zich vrijer voelen in de sociale omgang.
WRAP-cursus bestaat uit: A) De sleutelbegrippen Hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun B) De gereedschapskoffer voor een goed gevoel Omvat alle mogelijke zaken die ons helpen om ons goed te voelen of ons beter te voelen C) Actieplannen gericht op welbevinden a. Plan voor dagelijks onderhoud b. Triggers en actie plan c. Vroege waarschuwingstekens en actie plan d. Signalen dat de zaak dreigt te ontsporen en een actieplan e. Crisplan f. Post-crisisplan

Onze partners