Home

Belangrijk: PritLink wordt in 2020 Surplus² binnen het netwerk geestelijke gezondheid Midden West-Vlaanderen “KWADRAAT”.

Suplus² zet in op deskundigheidsbevordering in geestelijke gezondheid voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en betrokkenen uit diens omgeving enerzijds en voor professionele zorgverleners anderzijds. We bieden een samenwerkingsplatform dat vorming, ambulant groepsaanbod en herstelgerichte activiteiten organiseert en aanbiedt.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

Deze sessies gaan over paniekaanvallen en paniekstoornis: wat is het en wat zijn mogelijke oorzaken? Vervolgens leer je gevoelens van angst te herkennen en sta je stil bij het gedrag dat daaruit voortvloeit. Door de signalen eerder te leren oppikken, krijg je meer grip op de paniekstoornis.Zo leer je om, ook in het dagelijkse leven, de negatieve gedachten, fysieke klachten en ongemakken die met paniek gepaard gaan niet meer ‘overrompelend’ te laten zijn en dus hanteerbaar te worden zonder ‘angstaanval’.
WRAP-cursus bestaat uit: A) De sleutelbegrippen Hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun B) De gereedschapskoffer voor een goed gevoel Omvat alle mogelijke zaken die ons helpen om ons goed te voelen of ons beter te voelen C) Actieplannen gericht op welbevinden a. Plan voor dagelijks onderhoud b. Triggers en actie plan c. Vroege waarschuwingstekens en actie plan d. Signalen dat de zaak dreigt te ontsporen en een actieplan e. Crisplan f. Post-crisisplan
Doel van deze activiteiten is om de mensen op een positieve manier te laten kijken naar hun psychische kwetsbaarheid door: - Hun eigen kwetsbaarheid beter te leren kennen, in een veilige context bespreekbaar te maken en te aanvaarden. - (h)erkenning en verbinding te vinden in het delen van ervaringen met lotgenoten - Op zoek te gaan naar individuele triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen, hulpmiddelen, .. en dit samen te vatten in een actieplan en een goed-gevoel-schatkist waar ze kunnen op terugvallen indien nodig in de toekomst.

Onze partners