Home

Belangrijk: PritLink wordt in 2020 Surplus² binnen het netwerk geestelijke gezondheid Midden West-Vlaanderen “KWADRAAT”.

Suplus² zet in op deskundigheidsbevordering in geestelijke gezondheid voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en betrokkenen uit diens omgeving enerzijds en voor professionele zorgverleners anderzijds. We bieden een samenwerkingsplatform dat vorming, ambulant groepsaanbod en herstelgerichte activiteiten organiseert en aanbiedt.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

WRAP is geen behandelplan. WRAP is geen vervanging voor hulpverlening of medicatie. WRAP is wel een toevoeging aan en integratie van alles wat een cursist reeds al weet over wat bij hem/haar werkt en wat als goed ervaren wordt. - Door de WRAP-cursus te volgen krijg je handvaten om je leven meer in eigen handen te nemen - Leren wat je kan doen om je zo goed mogelijk te voelen - WRAP helpt om moeilijke gevoelens en gedrag op te sporen - Actieplannen ontwikkelen die je ondersteunen - Meer controle hebben - WRAP gebruiken om specifieke doelen te bereiken Als professional is het volgen van de WRAP opleiding een grote inspiratie om via deze herstelgerichte activiteit verder aan te slaan binnen uw werkveld! Er is een pauze voorzien van 1 uur met een broodjesmaaltijd.
We proberen aan de hand van praktische tips te kijken om zowel tijd voor jezelf te hebben als voor je gezin. En hoe breng je dit over naar de kinderen dat mama / papa het nu even wat moeilijker heeft? Waar kan je ondersteuning vinden en wat heb je hierbij nodig? We proberen tools aan te reiken hoe je toch goed voor jezelf kan zorgen te midden van een gezin.
In een reeks van 4 sessies bespreken we de helpende factoren voor kinderen, hoe je hun veerkracht kan versterken, ook al heb je het zelf moeilijk. Eerst bekijken we hoe je als ouder psychische kwetsbaarheid kan bespreekbaar maken met je kinderen. In de 2de sessie zoomen we in op het ruimte geven aan de emoties van je kind en hoe je hier zorgend kan mee omgaan. Verder staan we stil bij het belang van vertrouwensfiguren, zowel voor jezelf als voor de kinderen. Ten slotte verkennen we de mogelijkheden om bv. activiteiten op maat van je kind in te plannen. Inschrijven vóór 30 januari!

netwerk Midden-West- Vlaanderen