Home

PritLink is een initiatief van het regionaal netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen PRIT en staat voor een ambulant aanbod waarin de partners hun expertise bundelen. Het PritLink-aanbod is complementair aan de bestaande dienstverlening en is bedoeld voor personen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek, alsook hun naasten ( familie, mantelzorgers, vrienden, .. ). Het is een antwoord op een vraag of een nood vanuit die doelgroepen.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

In deze cursus leren we omgaan met piekerklachten aan de hand van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. De cursus is gebaseerd op het werkboek ‘Loslaten, ik pieker als ik niet tegenwoordig ben’. Het gaat om een cursus waarbij een actieve rol van de deelnemer verwacht wordt. Er wordt gewerkt met psycho educatie, oefeningen en huiswerkopdrachten. Het is de bedoeling om op een interactieve manier stil te staan bij ons piekergedrag. Iedere sessie start tevens met een aandachtsoefening, waardoor mindfulness ook in het geheel van de aanpak zijn plek vindt.
In de training ligt de nadruk vooral op het onder begeleiding nieuw slaapgedrag te leren. Bedoeling is om echt zelf aan de slag te gaan met veranderen van slaapgedrag, leren ontspannen, rustiger leren denken over slaap en verminderen van piekeren. Er wordt gewerkt met huiswerkopdrachten, alsook een actieve inbreng wordt verwacht van de deelnemers. In de sessies komen volgende onderwerpen aan bod: - Algemene informatie over slaap (psycho-educatie) - Inwerken op slaapgedrag (gedragsinterventies) en medicatiegebruik - Gedragsinterventies, stress en (progressieve) relaxatie - Slaaphygiëne en inleiding cognitieve interventies + autogene relaxatie - mindfullnessoefening - hervalpreventie
In de training kan je in een kleine groep een aantal vaardigheden oefenen die kunnen helpen om je meer zelfzeker te voelen. Via theorie, rollenspel en uitwisselingen met elkaar worden onder meer volgende vaardigheden geoefend: voeren van een kort gesprek, geven en ontvangen van waardering, geven en ontvangen van kritiek, conflicthantering, weigeren, kwaadheid uiten, onderhandelen, opkomen voor je mening, specifieke situaties die de deelnemers zelf kunnen inbrengen.

Onze partners