Home

PritLink is een initiatief van het regionaal netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen PRIT en staat voor een ambulant aanbod waarin de partners hun expertise bundelen. Het PritLink-aanbod is complementair aan de bestaande dienstverlening en is bedoeld voor personen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek, alsook hun naasten ( familie, mantelzorgers, vrienden, .. ). Het is een antwoord op een vraag of een nood vanuit die doelgroepen.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

1. Struikelblokken bij de patiënt: hinderpalen en emotionele belemmeringen voor een goede zelfzorg waaronder angst, persoonlijkheid, weten vs toepassen, aanpassingsmoeilijkheden, depressie, eetproblemen, seksuele problemen en sociale steun. 2. Sterktes en beschermende factoren bij de patiënt: gezonde levenshouding, relativeringsvermogen, verantwoordelijkheidszin, effectieve coping strategieën, assertief durven zijn in contact met de hulpverlening, sociaal netwerk.... 3. Struikelblokken in relatie met de arts vanuit het oogpunt van de patiënt: te grote focus op de waarden door de arts, vrees, kwaadheid, ontmoediging, confrontatie. 4. Tegemoetkoming/handvaten in de omgang met patienten.
8 opeenvolgende dagen stappen, daar droom je van. Niet alle dromen worden zomaar realiteit… In 2018 kun je meestappen, in een kleine groep. Sluit 8 dagen aan bij een staptocht van 3 maand. Deze wandelweek in Frankrijk bereiden we samen met de groep voor. Het samen uitkijken naar en het samen voorbereiden (een reeks workshops), het samen doen en achteraf samen terugkijken. Komen aan bod: - wandelen langs gr-paden, topoguide/wandelkaarten lezen/een goed beeld hebben van de route op voorhand. - het totale traject opdelen in dagtochten, logementen langs gr-paden zoeken, en reserveren - wat stop je in de rugzak, welke kledij voorzie je - heen- en terugreis per openbaar vervoer opzoeken en reserveren - we wandelen ook enkele keren samen in Vlaanderen, en leren elkaar beter kennen, en we worden de rugzak gewoon: deze momenten spreken we af onder elkaar tijdens de eerste workshop. - achteraf samen even terugkijken (met foto’s) en evalueren
WRAP-cursus bestaat uit: A) De sleutelbegrippen Hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun B) De gereedschapskoffer voor een goed gevoel Omvat alle mogelijke zaken die ons helpen om ons goed te voelen of ons beter te voelen C) Actieplannen gericht op welbevinden a. Plan voor dagelijks onderhoud b. Triggers en actie plan c. Vroege waarschuwingstekens en actie plan d. Signalen dat de zaak dreigt te ontsporen en een actieplan e. Crisplan f. Post-crisisplan

Onze partners