Home

Belangrijk: PritLink wordt in 2020 Surplus² binnen het netwerk geestelijke gezondheid Midden West-Vlaanderen “KWADRAAT”.

Suplus² zet in op deskundigheidsbevordering in geestelijke gezondheid voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en betrokkenen uit diens omgeving enerzijds en voor professionele zorgverleners anderzijds. We bieden een samenwerkingsplatform dat vorming, ambulant groepsaanbod en herstelgerichte activiteiten organiseert en aanbiedt.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

‘Het is niet de tijd die geneest, maar wat men doet met die tijd’, schrijft rouwexpert Manu Keirse. In een drietal sessies staan we stil bij thema’s die verband houden met rouw en verlies. Er worden een aantal recente inzichten aangereikt vanuit de rouw- en verliestherapie. Daarnaast nemen we ook ruim de tijd om de verhalen van de deelnemers te beluisteren en te delen met elkaar, wat erg steunend en herstelbevorderend kan zijn in jouw rouwproces.
In de training kan je in een kleine groep een aantal vaardigheden oefenen die kunnen helpen om je meer zelfzeker te voelen. Via theorie, rollenspel en uitwisselingen met elkaar worden onder meer volgende vaardigheden geoefend: voeren van een kort gesprek, geven en ontvangen van waardering, geven en ontvangen van kritiek, conflicthantering, weigeren, kwaadheid uiten, onderhandelen, opkomen voor je mening, specifieke situaties die de deelnemers zelf kunnen inbrengen.
Voel je de kriebel om te solliciteren, maar doen heel wat vragen je twijfelen? Heb je op vandaag nog geen (goede) ervaringen op de werkvloer en wil je steviger in je schoenen staan? Dan kan de opleiding 'stappen naar werk' gegeven door een arbeidscoach en ervaringsdeskundige jou net hét duwtje in de rug geven dat je nodig hebt! "

Onze partners