Home

Belangrijk: PritLink wordt in 2020 Surplus² binnen het netwerk geestelijke gezondheid Midden West-Vlaanderen “KWADRAAT”.

Suplus² zet in op deskundigheidsbevordering in geestelijke gezondheid voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en betrokkenen uit diens omgeving enerzijds en voor professionele zorgverleners anderzijds. We bieden een samenwerkingsplatform dat vorming, ambulant groepsaanbod en herstelgerichte activiteiten organiseert en aanbiedt.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

Deze sessies gaan over paniekaanvallen en paniekstoornis: wat is het en wat zijn mogelijke oorzaken? Vervolgens leer je gevoelens van angst te herkennen en sta je stil bij het gedrag dat daaruit voortvloeit. Door de signalen eerder te leren oppikken, krijg je meer grip op de paniekstoornis.Zo leer je om, ook in het dagelijkse leven, de negatieve gedachten, fysieke klachten en ongemakken die met paniek gepaard gaan niet meer ‘overrompelend’ te laten zijn en dus hanteerbaar te worden zonder ‘angstaanval’.
In deze training leren we omgaan met sociale angst aan de hand van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Sociale angst is het zich ongemakkelijk voelen bij anderen met de neiging om sociale situaties uit de weg te gaan. Om de drempel naar deze training te verlagen kunnen deelnemers de eerste sessie een steunfiguur meebrengen. De volgende sessies komt men alleen. De nadruk binnen deze training ligt op doen. Er wordt gepoogd grenzen te verleggen door het gebruik van gerichte oefeningen in en buiten de sessies. Door op een andere manier te leren kijken naar sociale situaties worden deze minder angstbeladen waardoor deelnemers zich vrijer voelen in de sociale omgang.
Je goed voelen in jezelf door je lichaamsbewustzijn te vergroten. Vanuit éénvoudige oefeningen die met gerichte aandacht worden uitgevoerd maakt dat de energie meer in ons voelend lichaam komt. Piekeren is dan minder groot aanwezig. Focussen, voelen en dit in het dagelijks leven inzetten vormt de basis tot oneindige oefenmogelijkheden. De ademhalingstechnieken vormen het anker hiervoor. We gaan op zoek naar onze innerlijke resetknop en laten alle overbodige spanningen varen. Deze vorm van lichaamswerk brengt ook inzicht, lichaamsbewustzijn, immuniteit, rust en balans.

Onze partners