Home

PritLink is een initiatief van het regionaal netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen PRIT en staat voor een ambulant aanbod waarin de partners hun expertise bundelen. Het PritLink-aanbod is complementair aan de bestaande dienstverlening en is bedoeld voor personen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek, alsook hun naasten ( familie, mantelzorgers, vrienden, .. ). Het is een antwoord op een vraag of een nood vanuit die doelgroepen.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

In deze reeks hebben we volgende modules: 1. Grondhouding en bejegening van mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek 2. Alcoholmisbruik: inzichten 3. Zelfmoordgedachten: hoe in te schatten? 4. Omgaan met grenzen stellen 5. Omgaan met het overschrijden van grenzen en agressie 6. Mentale beperking en psychiatrie: inzichten 7. Autisme bij volwassenen
In deze cursus leren we omgaan met piekerklachten aan de hand van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. De cursus is gebaseerd op het werkboek ‘Loslaten, ik pieker als ik niet tegenwoordig ben’. Het gaat om een cursus waarbij een actieve rol van de deelnemer verwacht wordt. Er wordt gewerkt met psycho educatie, oefeningen en huiswerkopdrachten. Het is de bedoeling om op een interactieve manier stil te staan bij ons piekergedrag. Iedere sessie start tevens met een aandachtsoefening, waardoor mindfulness ook in het geheel van de aanpak zijn plek vindt.
1. Struikelblokken bij de patiënt: hinderpalen en emotionele belemmeringen voor een goede zelfzorg waaronder angst, persoonlijkheid, weten vs toepassen, aanpassingsmoeilijkheden, depressie, eetproblemen, seksuele problemen en sociale steun. 2. Sterktes en beschermende factoren bij de patiënt: gezonde levenshouding, relativeringsvermogen, verantwoordelijkheidszin, effectieve coping strategieën, assertief durven zijn in contact met de hulpverlening, sociaal netwerk.... 3. Struikelblokken in relatie met de arts vanuit het oogpunt van de patiënt: te grote focus op de waarden door de arts, vrees, kwaadheid, ontmoediging, confrontatie. 4. Tegemoetkoming/handvaten in de omgang met patienten.

Onze partners