Home

PritLink is een initiatief van het regionaal netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen PRIT en staat voor een ambulant aanbod waarin de partners hun expertise bundelen. Het PritLink-aanbod is complementair aan de bestaande dienstverlening en is bedoeld voor personen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek, alsook hun naasten ( familie, mantelzorgers, vrienden, .. ). Het is een antwoord op een vraag of een nood vanuit die doelgroepen.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

Ik heb vrije tijd en wil er wat mee doen… wat doen? Hoe vinden wat jij zelf echt wilt? Vrije tijd is een recht, en een essentieel deel van ons leven. Tijdens de vormingsactiviteit geven we aandacht aan het eigene van wat we in vrije tijd doen. Iedereen doet andere dingen, maar de kenmerken zijn zeer gelijklopend. die kenmerken geven al een eerste aanzet om je eigen vrije tijd uit te bouwen in je eigen context. De groep is daarbij een steun! Om te eindigen wordt een beeld gegeven van het “groepstraject vrije tijd”. Inschrijven voor deze reeks kan op dit moment gebeuren.
WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan, een in Amerika ontwikkeld zelfhulpinstrument dat mensen ondersteunt in het uitbouwen van meer welbevinden in het eigen leven. In deze info-sessie willen we aantonen waarvoor WRAP staat en door wie het te gebruiken is. We willen een antwoord geven op volgende vragen: - Wat is WRAP? - Wat is het doel van een WRAP? - Hoe wordt een WRAP samengesteld en opgemaakt? - Wat zijn de onderdelen en actieplannen, herstelonderwerpen en praktische info? Deze sessie staat onder leiding van Kimberly Lambert (medewerken Kliniek Sint-Jozef Pittem, WRAP facilitator) en Caroline Van Holme ervaringswerker , WRAP facilitator).
In deze cursus leren we omgaan met piekerklachten aan de hand van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. De cursus is gebaseerd op het werkboek ‘Loslaten, ik pieker als ik niet tegenwoordig ben’. Het gaat om een cursus waarbij een actieve rol van de deelnemer verwacht wordt. Er wordt gewerkt met psycho educatie, oefeningen en huiswerkopdrachten. Het is de bedoeling om op een interactieve manier stil te staan bij ons piekergedrag. Iedere sessie start tevens met een aandachtsoefening, waardoor mindfulness ook in het geheel van de aanpak zijn plek vindt.

Onze partners