Home

Belangrijk: PritLink wordt in 2020 Surplus² binnen het netwerk geestelijke gezondheid Midden West-Vlaanderen “KWADRAAT”.

Suplus² zet in op deskundigheidsbevordering in geestelijke gezondheid voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en betrokkenen uit diens omgeving enerzijds en voor professionele zorgverleners anderzijds. We bieden een samenwerkingsplatform dat vorming, ambulant groepsaanbod en herstelgerichte activiteiten organiseert en aanbiedt.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

We proberen aan de hand van praktische tips te kijken om zowel tijd voor jezelf te hebben als voor je gezin. En hoe breng je dit over naar de kinderen dat mama / papa het nu even wat moeilijker heeft? Waar kan je ondersteuning vinden en wat heb je hierbij nodig? We proberen tools aan te reiken hoe je toch goed voor jezelf kan zorgen te midden van een gezin.
n een reeks van 4 sessies bespreken we de helpende factoren voor kinderen, hoe je hun veerkracht kan versterken, ook al heb je het zelf moeilijk. Eerst bekijken we hoe je als ouder psychische kwetsbaarheid kan bespreekbaar maken met je kinderen. In de 2de sessie zoomen we in op het ruimte geven aan de emoties van je kind en hoe je hier zorgend kan mee omgaan. Verder staan we stil bij het belang van vertrouwensfiguren, zowel voor jezelf als voor de kinderen. Ten slotte verkennen we de mogelijkheden om bv. activiteiten op maat van je kind in te plannen. Inschrijven vóór 30 januari!
Het landschap van de GGZ verandert continu. Voor kinderen en jongeren, voor volwassenen, alsook voor ouderen. We zien een verschuiving van ziekenhuizen naar de thuiszorg, mensen blijven- ook tijdens een behandeling- midden in de maatschappij. Als gevolg ontstaat er een nieuw aanbod die zich richt naar deze hedendaagse hulpvragen. Met deze vorming lleer je als hulpverlener om psychische en psychiatrische problemen nog btere te herkennen. We willen een aantal handvaten aanreiken zodat je leert wat je zelf kan doen bij verschillende problematieken, en we willen je informatie geven over hoe en naar waar je kan doorverijzen.

netwerk Midden-West- Vlaanderen