Home

PritLink is een initiatief van het regionaal netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen PRIT en staat voor een ambulant aanbod waarin de partners hun expertise bundelen. Het PritLink-aanbod is complementair aan de bestaande dienstverlening en is bedoeld voor personen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek, alsook hun naasten ( familie, mantelzorgers, vrienden, .. ). Het is een antwoord op een vraag of een nood vanuit die doelgroepen.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

In de training kan je in een kleine groep een aantal vaardigheden oefenen die kunnen helpen om je meer zelfzeker te voelen. Via theorie, rollenspel en uitwisselingen met elkaar worden onder meer volgende vaardigheden geoefend: voeren van een kort gesprek, geven en ontvangen van waardering, geven en ontvangen van kritiek, conflicthantering, weigeren, kwaadheid uiten, onderhandelen, opkomen voor je mening, specifieke situaties die de deelnemers zelf kunnen inbrengen.
De diagnose van autisme krijgt men, maar hoe er mee omgaan is vaak een zoektocht. En dan al zeker als autisme niet de enige diagnose is. Tijdens deze uiteenzetting wordt er deels een uitleg gegeven over autisme en daarnaast zullen we proberen om enkele belangrijke tips te geven over wat je best wel en best niet doet. En dat vanuit onze ervaringen , zowel vanuit de zorg binnen een ziekenhuissetting maar ook de thuiszorgervaringen die we opdeden.
Signaleringsplan : “Een werkinstrument, maar hoe?” In psychiatrische opnames of ambulante begeleidingen kan er met mensen een signaleringsplan opgemaakt worden met en voor de cliënt. In zo’n plan worden enkele zaken opgesomd: enerzijds de signalen die men opmerkt wanneer het minder goed gaat, en anderzijds is er een opsomming van mogelijke acties die kunnen ondernomen worden om verder afglijden te voorkomen. Als betrokken netwerk/hulpverlener kun je hierin genoteerd staan als contactpersoon , je kan zelf waardevolle informatie hebben bij het opmaken er van, kan je ermee geconfronteerd worden tijdens huisbezoeken of contactmomenten , …. enz. Vaak is het niet altijd duidelijk hoe je hiermee aan de slag moet gaan, wat je kan doen of beter niet, hoe je de persoon kan ‘helpen’…. Tijdens deze namiddag kom je te weten wat een signaleringsplan is, hoe je er mee kan werken, wat je er van kan verwachten…..

Onze partners