Home

PritLink is een initiatief van het regionaal netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen PRIT en staat voor een ambulant aanbod waarin de partners hun expertise bundelen. Het PritLink-aanbod is complementair aan de bestaande dienstverlening en is bedoeld voor personen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek, alsook hun naasten ( familie, mantelzorgers, vrienden, .. ). Het is een antwoord op een vraag of een nood vanuit die doelgroepen.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

De diagnose van autisme krijgt men, maar hoe er mee omgaan is vaak een zoektocht. En dan al zeker als autisme niet de enige diagnose is. Tijdens deze uiteenzetting wordt er deels een uitleg gegeven over autisme en daarnaast zullen we proberen om enkele belangrijke tips te geven over wat je best wel en best niet doet. En dat vanuit onze ervaringen , zowel vanuit de zorg binnen een ziekenhuissetting maar ook de thuiszorgervaringen die we opdeden.
“Iedere levensfase heeft zijn uitdagingen en ontwikkelingstaken. Ook op oudere leeftijd kunnen mensen voor bepaalde uitdagingen komen te staan. Het omgaan met deze uitdagingen verloopt echter niet altijd van een leien dakje. Wanneer deze uitdagingen te groot worden, kan dit leiden tot problemen zoals neerslachtigheid, depressie, angsten en zelfs suïcide. Tijdens deze vorming proberen we een antwoord te bieden op volgende vragen: Hoe herken je een depressie? Wat zijn de oorzaken daarvan en wat kan je er aan doen? Wat is het verband met eenzaamheid? Wat is het verband met suïcidaliteit? Hoe kunnen we suïcidaliteit herkennen? Is er een link met levensmoeheid? Wat kan ik doen om suïcidale personen te helpen? Tijdens deze vorming bekijken we deze vragen in de context van het ouder worden en maken we ook tijd voor jullie vragen.”
Hoarding of problematisch verzamelen is een stoornis die vrij frequent voorkomt. Mensen die hier aan lijden zijn in vele gevallen zorgvermijders, zodat zorgverlening dikwijls pas aan de orde is als de gevolgschade flinke proporties heeft aangenomen. De eerstelijnswerker kan hier veel betekenen in het onderkennen, motiveren, een aanzet geven tot aanpak en een multidisciplinaire samenwerking op gang zetten. In deze vorming wordt stilgestaan bij wat een verzamelstoornis is, hoe en in welke stappen die kan aangepakt worden en worden de vele valkuilen onder de loep genomen. Dit alles vanuit de specifieke rol van de thuisbegeleider..

Onze partners