Home

Belangrijk: PritLink wordt in 2020 Surplus² binnen het netwerk geestelijke gezondheid Midden West-Vlaanderen “KWADRAAT”.

Suplus² zet in op deskundigheidsbevordering in geestelijke gezondheid voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en betrokkenen uit diens omgeving enerzijds en voor professionele zorgverleners anderzijds. We bieden een samenwerkingsplatform dat vorming, ambulant groepsaanbod en herstelgerichte activiteiten organiseert en aanbiedt.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

Doel van deze activiteiten is om de mensen op een positieve manier te laten kijken naar hun psychische kwetsbaarheid door: - Hun eigen kwetsbaarheid beter te leren kennen, in een veilige context bespreekbaar te maken en te aanvaarden. - (h)erkenning en verbinding te vinden in het delen van ervaringen met lotgenoten - Op zoek te gaan naar individuele triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen, hulpmiddelen, .. en dit samen te vatten in een actieplan en een goed-gevoel-schatkist waar ze kunnen op terugvallen indien nodig in de toekomst.
Deze sessies gaan over paniekaanvallen en paniekstoornis: wat is het en wat zijn mogelijke oorzaken? Vervolgens leer je gevoelens van angst te herkennen en sta je stil bij het gedrag dat daaruit voortvloeit. Door de signalen eerder te leren oppikken, krijg je meer grip op de paniekstoornis.Zo leer je om, ook in het dagelijkse leven, de negatieve gedachten, fysieke klachten en ongemakken die met paniek gepaard gaan niet meer ‘overrompelend’ te laten zijn en dus hanteerbaar te worden zonder ‘angstaanval’.
Thema’s • Out of the box: Iedere mens is anders, iedereen heeft andere kwaliteiten, interesses, sterktes, kwetsbaarheden en gevoeligheden. We gaan er dus ook van uit dat ieder signaleringsplan er anders uit zal zien. We trachten los te komen van hoe het hoort en zoeken naar wat er werkt. • FAQ: We gaan in dialoog rond veel voorkomende fouten in het opstellen en het gebruiken van een signaleringsplan en we dagen onszelf (en elkaar) uit om er verder aan te sleutelen. • Nu of nooit: Aangezien iedere mens zijn hele leven lang evolueert, gaan we er ook van uit dat een signaleringsplan nooit een statisch gegeven kan zijn. We zullen stilstaan bij de noden valk elk groepslid vroeger, nu en verder. • Anders is niet slechter: Iedere (crisis)situatie is anders. Hoe zorg je ervoor dat je voldoende opties hebt? Wat werkt de ene keer wel en de andere keer niet? Hoe ga je daarmee om? • Weg ermee: durven schrappen van wat niet werkt. • Omdenken: Wanneer heb ik mijn signaleringsplan niet gebruikt? • Realistische verwachtingen: Signaleringsplannen zijn geen toverstafjes, maar wat kunnen we er dan wel van verwachten? Wat heb ik nodig in een werkbaar signaleringsplan? Welke impact hebben mijn verwachtingen op mijn signaleringsplan?

Onze partners