Home

Belangrijk: PritLink wordt in 2020 Surplus² binnen het netwerk geestelijke gezondheid Midden West-Vlaanderen “KWADRAAT”.

Suplus² zet in op deskundigheidsbevordering in geestelijke gezondheid voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en betrokkenen uit diens omgeving enerzijds en voor professionele zorgverleners anderzijds. We bieden een samenwerkingsplatform dat vorming, ambulant groepsaanbod en herstelgerichte activiteiten organiseert en aanbiedt.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

In de training ligt de nadruk vooral op het onder begeleiding nieuw slaapgedrag te leren. Bedoeling is om echt zelf aan de slag te gaan met veranderen van slaapgedrag, leren ontspannen, rustiger leren denken over slaap en verminderen van piekeren. Er wordt gewerkt met huiswerkopdrachten, alsook een actieve inbreng wordt verwacht van de deelnemers. In de sessies komen volgende onderwerpen aan bod: - Algemene informatie over slaap (psycho-educatie) - Inwerken op slaapgedrag (gedragsinterventies) en medicatiegebruik - Gedragsinterventies, stress en (progressieve) relaxatie - Slaaphygiëne en inleiding cognitieve interventies + autogene relaxatie - mindfullnessoefening - hervalpreventie
‘Het is niet de tijd die geneest, maar wat men doet met die tijd’, schrijft rouwexpert Manu Keirse. In een drietal sessies staan we stil bij thema’s die verband houden met rouw en verlies. Er worden een aantal recente inzichten aangereikt vanuit de rouw- en verliestherapie. Daarnaast nemen we ook ruim de tijd om de verhalen van de deelnemers te beluisteren en te delen met elkaar, wat erg steunend en herstelbevorderend kan zijn in jouw rouwproces.
We trachten met het praatcafé een ontmoeting te realiseren tussen mensen die hun alcoholprobleem bespreekbaar willen maken.

Onze partners