Home

PritLink is een initiatief van het regionaal netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen PRIT en staat voor een ambulant aanbod waarin de partners hun expertise bundelen. Het PritLink-aanbod is complementair aan de bestaande dienstverlening en is bedoeld voor personen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek, alsook hun naasten ( familie, mantelzorgers, vrienden, .. ). Het is een antwoord op een vraag of een nood vanuit die doelgroepen.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

In deze reeks hebben we volgende modules: 1. Grondhouding en bejegening van mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek 2. Alcoholmisbruik: inzichten 3. Zelfmoordgedachten: hoe in te schatten? 4. Omgaan met grenzen stellen 5. Omgaan met het overschrijden van grenzen en agressie 6. Mentale beperking en psychiatrie: inzichten 7. Autisme bij volwassenen
Deze vaardigheidstraining is gericht op het leren omgaan met jezelf in relatie tot anderen. Ze sluit aan op de andere reeksen vaardigheidstraining rond omgaan met emoties en het doorkomen van crisissen. Vaardigheden zijn manieren van omgaan die je kan leren als je er de tijd en ruimte voor krijgt. Tijdens het volgen van de reeks dien je dus voor jezelf het engagement aan te gaan om voldoende te oefenen met de technieken die je worden aangereikt. De reeks start met kernoplettendheidsvaardigheden om te helpen je aandacht naar binnen te richten en dus jezelf te observeren. Gedurende de reeks zullen we bovendien gebruik maken van korte mindfulness-oefeningen om dit vast te houden. Daarnaast willen we jullie helpen om meer effectief te zijn in contact met anderen. Hoe krijg ik wat ik wil en nodig heb? Wat heb ik daarvoor over? Wat zijn de gevolgen daarvan? Er wordt stilgestaan bij de noden en verwachtingen van de omgeving en jouw eigen noden en verwachtingen en hoe je hierin een balans kan vinden. Deze vaardigheidstraining is geen klassieke assertiviteitstraining, waar men vooral gebruik maakt van rollenspelen om in te oefenen hoe je boodschappen kan formuleren. We zullen in deze reeks wel tips uitwisselen hoe je iets best kan formuleren, maar we zullen vooral dieper ingaan op het maken van een bewuste keuze om voor jezelf op te komen en op het krijgen van inzicht in waarom dat niet altijd lukt.
In deze training leren we omgaan met sociale angst aan de hand van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Sociale angst is het zich ongemakkelijk voelen bij anderen met de neiging om sociale situaties uit de weg te gaan. Om de drempel naar deze training te verlagen kunnen deelnemers de eerste sessie een steunfiguur meebrengen. De volgende sessies komt men alleen. De nadruk binnen deze training ligt op doen. Er wordt gepoogd grenzen te verleggen door het gebruik van gerichte oefeningen in en buiten de sessies. Door op een andere manier te leren kijken naar sociale situaties worden deze minder angstbeladen waardoor deelnemers zich vrijer voelen in de sociale omgang.

Onze partners