Home

PritLink is een initiatief van het regionaal netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen PRIT en staat voor een ambulant aanbod waarin de partners hun expertise bundelen. Het PritLink-aanbod is complementair aan de bestaande dienstverlening en is bedoeld voor personen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek, alsook hun naasten ( familie, mantelzorgers, vrienden, .. ). Het is een antwoord op een vraag of een nood vanuit die doelgroepen.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

Ik heb vrije tijd en wil er wat mee doen… wat doen? Hoe vinden wat jij zelf echt wilt? Vrije tijd is een recht, en een essentieel deel van ons leven. Tijdens de vormingsactiviteit geven we aandacht aan het eigene van wat we in vrije tijd doen. Iedereen doet andere dingen, maar de kenmerken zijn zeer gelijklopend. die kenmerken geven al een eerste aanzet om je eigen vrije tijd uit te bouwen in je eigen context. De groep is daarbij een steun! Om te eindigen wordt een beeld gegeven van het “groepstraject vrije tijd”. Inschrijven voor deze reeks kan op dit moment gebeuren.
Emotieregulatievaardigheden zijn gericht op het beter leren beheersen van emoties. Totale beheersing van emoties bestaat niet, maar je kan er wel behendiger in worden zodat je jouw emoties kan verdragen en er dus niet meer van hoeft weg te vluchten of ze te onderdrukken. Tijdens de sessies zal je stilstaan bij jouw emotionele leefwereld door gebruik te maken van G-schema’s. Zo kan je meer zich krijgen op wat je voelt en wat de functie is van je gevoel. We gaan na hoe je emoties kan laten komen en gaan, hoe je positieve emoties niet te snel loslaat en negatieve emoties niet te lang vasthoudt.
Deze vaardigheidstraining is gericht op het leren omgaan met jezelf in relatie tot anderen. Ze sluit aan op de andere reeksen vaardigheidstraining rond omgaan met emoties en het doorkomen van crisissen. Vaardigheden zijn manieren van omgaan die je kan leren als je er de tijd en ruimte voor krijgt. Tijdens het volgen van de reeks dien je dus voor jezelf het engagement aan te gaan om voldoende te oefenen met de technieken die je worden aangereikt. De reeks start met kernoplettendheidsvaardigheden om te helpen je aandacht naar binnen te richten en dus jezelf te observeren. Gedurende de reeks zullen we bovendien gebruik maken van korte mindfulness-oefeningen om dit vast te houden. Daarnaast willen we jullie helpen om meer effectief te zijn in contact met anderen. Hoe krijg ik wat ik wil en nodig heb? Wat heb ik daarvoor over? Wat zijn de gevolgen daarvan? Er wordt stilgestaan bij de noden en verwachtingen van de omgeving en jouw eigen noden en verwachtingen en hoe je hierin een balans kan vinden. Deze vaardigheidstraining is geen klassieke assertiviteitstraining, waar men vooral gebruik maakt van rollenspelen om in te oefenen hoe je boodschappen kan formuleren. We zullen in deze reeks wel tips uitwisselen hoe je iets best kan formuleren, maar we zullen vooral dieper ingaan op het maken van een bewuste keuze om voor jezelf op te komen en op het krijgen van inzicht in waarom dat niet altijd lukt.

Onze partners