Home

PritLink is een initiatief van het regionaal netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen PRIT en staat voor een ambulant aanbod waarin de partners hun expertise bundelen. Het PritLink-aanbod is complementair aan de bestaande dienstverlening en is bedoeld voor personen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek, alsook hun naasten ( familie, mantelzorgers, vrienden, .. ). Het is een antwoord op een vraag of een nood vanuit die doelgroepen.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

In deze reeks hebben we volgende modules: 1. Grondhouding en bejegening van mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek 2. Alcoholmisbruik: inzichten 3. Zelfmoordgedachten: hoe in te schatten? 4. Omgaan met grenzen stellen 5. Omgaan met het overschrijden van grenzen en agressie 6. Mentale beperking en psychiatrie: inzichten 7. Autisme bij volwassenen
Ik heb vrije tijd en wil er wat mee doen… wat doen? Hoe vinden wat jij zelf echt wilt? En de steun van een kleine groep ondervinden in die systematische zoektocht. Er wordt voldoende tijd genomen om de verschillende aspecten concreet te maken, ieder in zijn eigen context. Later kun je steeds op dit proces terugvallen om nieuwe zoektochten naar vrijetijdsactiviteiten te ondernemen. Op een aantal activiteiten kan een eigen laptop of tablet bijhebben praktisch zijn.
Tijdens deze vormingsavond wordt het bio-psycho-sociaal model voorgesteld. Er wordt duiding gegeven bij de wederzijdse invloed tussen pijnbeleving en cognitieve, emotionele, sociale en/of gedragsfactoren. Eveneens zullen we het hebben over de impact van stress op pijn en omgekeerd. Je wordt geïnformeerd over de pijngrens en het opbouwen van pijngeheugen. Daarnaast zien we welke invloed chronische pijn kan hebben op verschillende dimensies (o.a. fysiek functioneren, identiteit, energieniveau...). Tot slot wordt er stilgestaan bij copingtechnieken en de behandeling van chronische pijn, specifiek de rol van de psycholoog.

Onze partners