Home

Belangrijk: PritLink wordt in 2020 Surplus² binnen het netwerk geestelijke gezondheid Midden West-Vlaanderen “KWADRAAT”.

Suplus² zet in op deskundigheidsbevordering in geestelijke gezondheid voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en betrokkenen uit diens omgeving enerzijds en voor professionele zorgverleners anderzijds. We bieden een samenwerkingsplatform dat vorming, ambulant groepsaanbod en herstelgerichte activiteiten organiseert en aanbiedt.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

Massage is een weldaad voor lichaam en geest. Het zorgt voor ontspanning, verlicht pijn, stress en kan energie geven! Je hoeft hiervoor niet naar een professioneel massseur. Lieven Vercauteren leert je een aantal eenvoudige technieken aan: je probeert 'skinbrushing' uit, je oefent met een aantal minder uitdagende yogahoudingen die op zelfmassage terugvallen. Je experimenteerd met op Feldenkrais en mindfulness gerichte manier van bewegen. Voor deze oefeningen kan je ook gebruik maken van alledaagse voorwerpen zoals een tennisbal, washandje...Met de specifieke technieken kan je makkelijk nadien thuis aan de slag.
WRAP of Wellness Recovery Action Plan is een cursus die werd gelanceerd in Amerika en sinds enkele jaren ook in Vlaanderen in opmars is. Wie een WRAP training volgt, krijgt meer handvaten om het leven weer/meer in eigen handen te nemen. De cursus gaat uit van hoop, persoonlijke ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. Dit zijn de sleutelbegrippen van herstel. Je kan WRAP ook gebruiken om specifieke doelen te bereiken of veranderingen in gang te zetten. Werken aan de WRAP in groepsverband werkt ondersteunend en inspirerend. Samen kom je tot prachtige ideeën, die inpasbaar zijn in je leven.
Tijdens het eerste deel leer je hoe je "mindful" in het leven kunt staan, m.a.w. hoe je je aandacht kunt richten op de realiteit van het moment, om die beter te leren herkennen en accepteren. Negatieve gedachten kunnen psychisch onwelbevinden in stand houden. Inzicht in de band tussen gevoelens, gedachten en gedrag doet ons beter omgaan met deze negatieve gedachten. Op een interactieve manier wordt dit inzicht gecreëerd in onze denkpatronen. In het tweede deel van de reeks bouwen we hierop verder. Centraal staat dan het thema: hoe kan je beter opkomen voor jezelf zonder een ander te kwetsen? hoe kan je adequaat uiting geven aan wat er in je leeft? De klemtoon ligt hierbij op het trainen van assertieve vaardigheden.

netwerk Midden-West- Vlaanderen