Home

PritLink is een initiatief van het regionaal netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen PRIT en staat voor een ambulant aanbod waarin de partners hun expertise bundelen. Het PritLink-aanbod is complementair aan de bestaande dienstverlening en is bedoeld voor personen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek, alsook hun naasten ( familie, mantelzorgers, vrienden, .. ). Het is een antwoord op een vraag of een nood vanuit die doelgroepen.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

“Iedere levensfase heeft zijn uitdagingen en ontwikkelingstaken. Ook op oudere leeftijd kunnen mensen voor bepaalde uitdagingen komen te staan. Het omgaan met deze uitdagingen verloopt echter niet altijd van een leien dakje. Wanneer deze uitdagingen te groot worden, kan dit leiden tot problemen zoals neerslachtigheid, depressie, angsten en zelfs suïcide. Tijdens deze vorming proberen we een antwoord te bieden op volgende vragen: Hoe herken je een depressie? Wat zijn de oorzaken daarvan en wat kan je er aan doen? Wat is het verband met eenzaamheid? Wat is het verband met suïcidaliteit? Hoe kunnen we suïcidaliteit herkennen? Is er een link met levensmoeheid? Wat kan ik doen om suïcidale personen te helpen? Tijdens deze vorming bekijken we deze vragen in de context van het ouder worden en maken we ook tijd voor jullie vragen.”
We trachten met het praatcafé een ontmoeting te realiseren tussen mensen die hun alcoholprobleem bespreekbaar willen maken.
In deze training leren we omgaan met sociale angst aan de hand van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Sociale angst is het zich ongemakkelijk voelen bij anderen met de neiging om sociale situaties uit de weg te gaan. Om de drempel naar deze training te verlagen kunnen deelnemers de eerste sessie een steunfiguur meebrengen. De volgende sessies komt men alleen. De nadruk binnen deze training ligt op doen. Er wordt gepoogd grenzen te verleggen door het gebruik van gerichte oefeningen in en buiten de sessies. Door op een andere manier te leren kijken naar sociale situaties worden deze minder angstbeladen waardoor deelnemers zich vrijer voelen in de sociale omgang.

Onze partners