Home

Belangrijk: PritLink wordt in 2020 Surplus² binnen het netwerk geestelijke gezondheid Midden West-Vlaanderen “KWADRAAT”.

Suplus² zet in op deskundigheidsbevordering in geestelijke gezondheid voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en betrokkenen uit diens omgeving enerzijds en voor professionele zorgverleners anderzijds. We bieden een samenwerkingsplatform dat vorming, ambulant groepsaanbod en herstelgerichte activiteiten organiseert en aanbiedt.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

Doel van deze activiteiten is om de mensen op een positieve manier te laten kijken naar hun psychische kwetsbaarheid door: - Hun eigen kwetsbaarheid beter te leren kennen, in een veilige context bespreekbaar te maken en te aanvaarden. - (h)erkenning en verbinding te vinden in het delen van ervaringen met lotgenoten - Op zoek te gaan naar individuele triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen, hulpmiddelen, .. en dit samen te vatten in een actieplan en een goed-gevoel-schatkist waar ze kunnen op terugvallen indien nodig in de toekomst.
Tijdens het eerste deel leer je hoe je "mindful" in het leven kunt staan, m.a.w. hoe je je aandacht kunt richten op de realiteit van het moment, om die beter te leren herkennen en accepteren. Negatieve gedachten kunnen psychisch onwelbevinden in stand houden. Inzicht in de band tussen gevoelens, gedachten en gedrag doet ons beter omgaan met deze negatieve gedachten. Op een interactieve manier wordt dit inzicht gecreëerd in onze denkpatronen. In het tweede deel van de reeks bouwen we hierop verder. De klemtoon hierbij ligt in grote mate op het trainen van assertieve vaardigheden. In de sessies wordt hiertoe een vijfstappenplan voor een assertieve reactie aangeboden. Dit vijfstappenplan biedt kapstokken om je op je eigen maat beter te leren uiten. Verder wordt er gewerkt a.d.h.v. oefeningen, die zowel tijdens de sessies als tussen de bijeenkomsten door in de praktijk gebracht worden. Elke deelnemer ontvangt een gedetailleerde werkmap. Hierin zijn een samenvatting van elke sessie, voorbeeldoefeningen en notitieruimte terug te vinden.
In deze training leren we omgaan met sociale angst aan de hand van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Sociale angst is het zich ongemakkelijk voelen bij anderen met de neiging om sociale situaties uit de weg te gaan. Om de drempel naar deze training te verlagen kunnen deelnemers de eerste sessie een steunfiguur meebrengen. De volgende sessies komt men alleen. De nadruk binnen deze training ligt op doen. Er wordt gepoogd grenzen te verleggen door het gebruik van gerichte oefeningen in en buiten de sessies. Door op een andere manier te leren kijken naar sociale situaties worden deze minder angstbeladen waardoor deelnemers zich vrijer voelen in de sociale omgang.

Onze partners