Home

Belangrijk: PritLink wordt in 2020 Surplus² binnen het netwerk geestelijke gezondheid Midden West-Vlaanderen “KWADRAAT”.

Suplus² zet in op deskundigheidsbevordering in geestelijke gezondheid voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en betrokkenen uit diens omgeving enerzijds en voor professionele zorgverleners anderzijds. We bieden een samenwerkingsplatform dat vorming, ambulant groepsaanbod en herstelgerichte activiteiten organiseert en aanbiedt.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

Je goed voelen in jezelf door je lichaamsbewustzijn te vergroten. Vanuit éénvoudige oefeningen die met gerichte aandacht worden uitgevoerd maakt dat de energie meer in ons voelend lichaam komt. Piekeren is dan minder groot aanwezig. Focussen, voelen en dit in het dagelijks leven inzetten vormt de basis tot oneindige oefenmogelijkheden. De ademhalingstechnieken vormen het anker hiervoor. We gaan op zoek naar onze innerlijke resetknop en laten alle overbodige spanningen varen. Deze vorm van lichaamswerk brengt ook inzicht, lichaamsbewustzijn, immuniteit, rust en balans.
- Vrije tijd! Wat noem je geen vrije tijd? Wat noem je ‘zinvolle’ vrije tijd, welke betekenis heeft vrije tijd? Is er vrije tijd, te weinig, te veel,… - Verschillende manieren om naar je eigen vrije tijd te kijken. Deze geven jezelf een beeld van je vrije tijd, en geven richting aan je zoektocht naar nieuwe activiteiten. - Vanuit je eigen wensen en verlangens worden methoden aangereikt om doelgericht te zoeken, te vinden en te proberen drempels weg te werken.
Emotieregulatievaardigheden zijn gericht op het beter leren beheersen van emoties. Totale beheersing van emoties bestaat niet, maar je kan er wel behendiger in worden zodat je jouw emoties kan verdragen en er dus niet meer van hoeft weg te vluchten of ze te onderdrukken. Tijdens de sessies zal je stilstaan bij jouw emotionele leefwereld door gebruik te maken van G-schema’s. Zo kan je meer zich krijgen op wat je voelt en wat de functie is van je gevoel. We gaan na hoe je emoties kan laten komen en gaan, hoe je positieve emoties niet te snel loslaat en negatieve emoties niet te lang vasthoudt.

Onze partners