Schrijf je eigen herstelverhaal: Uitstel van programma wegens Corona. Het programma wordt afgewerkt, data nog onbekend. Meer info volgt

Therapeuten

Omschrijving

Een herstelverhaal is een reflectie op ontwrichtende gebeurtenissen, waarbij HERSTEL centraal staat en niet zozeer de gebeurtenissen zelf.
Stilstaan bij ervaringen is zinvol, om inzicht te krijgen op wat er gebeurde maar ook meer grip te krijgen op het eigen herstelproces.

Doelgroep

Mensen die doorheen hun leven ontwrichtende gebeurtenissen meemaakten en inzicht willen krijgen om zo terug meer grip te krijgen op eigen herstel.

Lees meer

Doelstellingen

Een herstelverhaal heeft altijd als 'plot' dat herstel mogelijk is

Wetenschappelijke evidentie

/