“Het is wat het is”: Vaardigheden in het omgaan met crisissen.

Therapeuten

Omschrijving

Deze training, gericht op het leren omgaan met crisissen, is onderdeel van een reeks vaardigheidstrainingen gebaseerd op de dialectische gedragstherapie van Marsha Linehan. Naast de module crisisvaardigheden, zijn er ook nog vaardigheidstrainingen rond emotieregulatie en intermenselijke effectiviteit.
Vaardigheden zijn manieren van omgaan die je kan leren als je er de tijd en ruimte voor krijgt. Tijdens het volgen van de reeks dien je dus voor jezelf het engagement aan te gaan om voldoende te oefenen met de technieken die je worden aangereikt.
De reeks start met kernoplettendheidsvaardigheden om te helpen je aandacht naar binnen te richten en dus jezelf te observeren. Gedurende de reeks zullen we bovendien gebruik maken van korte mindfulness-oefeningen om dit vast te houden.
Crisisvaardigheden zijn manieren om een crisis te overleven, ze zijn niet gericht op verandering of verwerking. Ze zijn gericht op het doorstaan van een crisis zonder bijkomende problemen te maken voor jezelf. Er worden technieken aangereikt om te leren omgaan met een gevoel van ontreddering en er afstand van te nemen. Je leert een persoonlijk crisisplan opstellen en er gebruik van te maken.
Opbouw van de sessie: 10’ mindfulness + 20’ terugkoppeling rond vorige sessie + 60’ nieuw onderwerp.

Voor meer informatie rond de groepsregels: http://www.pritlink.be/ckfinder/userfiles/files/Groepsregels.doc

Doelgroep

• Volwassenen vanaf 21 jaar;
• Exclusiecriteria: suïcidepoging minder dan 1 maand geleden, comorbiditeit met middelenafhankelijkheid, paniekstoornis, geen gelijktijdige inschrijving met familieleden;
• Indien een crisis zich voordoet tijdens de reeks dient men te kunnen terugvallen op de primaire behandelaar;
• Therapeuten zijn bereikbaar via mail om opdrachten door te sturen en voor praktische vragen/afspraken;
• Ondertekenen van behandelvoorwaarden en groepsregels.

Lees meer

Doelstellingen

In de reeks crisisvaardigheden wordt beoogd dat groepsleden op het einde van de reeks een up-to-date crisisplan hebben als werkinstrument.

Wetenschappelijke evidentie

Theoretische onderbouw vanuit dialectische gedragstherapie van Marsha Linehan + aanleren van vaardigheden + huiswerkopdrachten

Cyclus 3 (van 26/04/2019 tot 21/06/2019) met 8 sessies


Prijs normaal tarief: € 144,00
Prijs sociaal tarief: € 48,00

Er kan enkel ingeschreven worden op deze activiteit via een verwijzer
# Naam Start Einde Locatie Therapeut(en)
1 Sessie 1: Introductie 26/04/2019 10:00 26/04/2019 11:30 Huis in de stad
Onze Lieve Vrouwemarkt 20 - 22
8800 Roeselare
Kelly Hoebeke
Gedragstherapeut

Eveline Verschatse
medewerker mobiel team, acute zorg DGT - coach

2 Sessie 2: Kernoplettendheidsvaardigheden 03/05/2019 10:00 03/05/2019 11:30 Huis in de stad
Onze Lieve Vrouwemarkt 20 - 22
8800 Roeselare
Kelly Hoebeke
Gedragstherapeut

Eveline Verschatse
medewerker mobiel team, acute zorg DGT - coach

3 Sessie 3: Crisis(plan) 10/05/2019 10:00 10/05/2019 11:30 Huis in de stad
Onze Lieve Vrouwemarkt 20 - 22
8800 Roeselare
Kelly Hoebeke
Gedragstherapeut

Eveline Verschatse
medewerker mobiel team, acute zorg DGT - coach

4 Sessie 4: Afleiding 17/05/2019 10:00 17/05/2019 01:30 Huis in de stad
Onze Lieve Vrouwemarkt 20 - 22
8800 Roeselare
Kelly Hoebeke
Gedragstherapeut

Eveline Verschatse
medewerker mobiel team, acute zorg DGT - coach

5 Sessie 5: Zelfkoestering 24/05/2019 10:00 24/05/2019 11:30 Huis in de stad
Onze Lieve Vrouwemarkt 20 - 22
8800 Roeselare
Kelly Hoebeke
Gedragstherapeut

Eveline Verschatse
medewerker mobiel team, acute zorg DGT - coach

6 Sessie 6: Verbeteren van het moment 07/06/2019 10:00 07/06/2019 11:30 Huis in de stad
Onze Lieve Vrouwemarkt 20 - 22
8800 Roeselare
Kelly Hoebeke
Gedragstherapeut

Eveline Verschatse
medewerker mobiel team, acute zorg DGT - coach

7 Sesse 7: Radicale acceptatie 14/06/2019 10:00 14/06/2019 11:30 Huis in de stad
Onze Lieve Vrouwemarkt 20 - 22
8800 Roeselare
Kelly Hoebeke
Gedragstherapeut

Eveline Verschatse
medewerker mobiel team, acute zorg DGT - coach

8 Sessie 8: Afronden 21/06/2019 10:00 21/06/2019 11:30 Huis in de stad
Onze Lieve Vrouwemarkt 20 - 22
8800 Roeselare
Kelly Hoebeke
Gedragstherapeut

Eveline Verschatse
medewerker mobiel team, acute zorg DGT - coach