Vormingsreeksen PritLink


Vormingsavond: "Vrije tijd? Wuk? Wat? Hoe?"

Therapeuten

Omschrijving

Ik heb vrije tijd en wil er wat mee doen… wat doen?
Hoe vinden wat jij zelf echt wilt? Vrije tijd is een recht, en een essentieel deel van ons leven.
Tijdens de vormingsactiviteit geven we aandacht aan het eigene van wat we in vrije tijd doen. Iedereen doet andere dingen, maar de kenmerken zijn zeer gelijklopend. die kenmerken geven al een eerste aanzet om je eigen vrije tijd uit te bouwen in je eigen context. De groep is daarbij een steun!
Om te eindigen wordt een beeld gegeven van het “groepstraject vrije tijd”. Inschrijven voor deze reeks kan op dit moment gebeuren.

Doelgroep

De vormingsavond staat open voor iedere hulpverlener.
De vormingsavond staat open voor personen met een psychische kwetsbaarheid die ondervinden dat er hiaten zijn in hun vrije tijd (en de beleving ervan), en er (procesmatig) iets willen aan doen.