Miet & Griet nodigen uit: "Gij zult participeren" (vormingsmiddag voor hulpverleners)


Verbeeldende fotografie

Therapeuten

Omschrijving

Een foto kan een herinnering zijn van iets , een associatie of een gans nieuwe creatie, een momentopname , een communicatiemiddel met veel gevoel . Een foto is een ‘Verbeelding’ van iets. Het is een middel om schoonheid te zien en te vieren. Het kan ons prikkelen en uitdagen. Het kan ons ‘GOESTING’ doen krijgen. In deze workshops gaan we samen op zoek – in en door foto’s – naar goestingen, inspiratie , drijfveren in het leven. Waar zitten daar die inspiratiebronnen en Brokjes Positiviteit? En waar zitten die bij U

Doelgroep

Iedereen met of zonder interesse in het medium "fotografie" maar met enige bereidwilligheid hier rond te werken en zich open te stellen in groep.

Lees meer

Doelstellingen

- Leren kijken naar foto’s ( wat zien we? Wat komt duidelijk naar voor? Welke sfeer ? )
- Focus ligt op Positieve zaken / gevoelens – door te leren kijken, die te herkennen en/of op te roepen
- Duiden dat deze ’KIJK’ een beduidend meerwaarde kan zijn in uw leven.

Wetenschappelijke evidentie

/