PritLink programma najaar 2017


Training in sociale vaardigheden voor volwassenen.

Therapeuten

Omschrijving

In de training kan je in een kleine groep een aantal vaardigheden oefenen die kunnen helpen om je meer zelfzeker te voelen. Via theorie, rollenspel en uitwisselingen met elkaar worden onder meer volgende vaardigheden geoefend: voeren van een kort gesprek, geven en ontvangen van waardering, geven en ontvangen van kritiek, conflicthantering, weigeren, kwaadheid uiten, onderhandelen, opkomen voor je mening, specifieke situaties die de deelnemers zelf kunnen inbrengen.

Doelgroep

Volwassenen met een psychische kwetsbaarheid die moeilijkheden ondervinden in sociaalvaardig gedrag.

Lees meer

Doelstellingen

Deelnemers leren op een assertieve manier in contact te staan met anderen.

Wetenschappelijke evidentie

Goldstein-methode