Vormingsavond: "Psychologische aspecten en handvaten in de omgang met en de zelfzorg van diabetespatiënten."

Therapeuten

Omschrijving

1. Struikelblokken bij de patiënt: hinderpalen en emotionele belemmeringen voor een goede zelfzorg waaronder angst, persoonlijkheid, weten vs toepassen, aanpassingsmoeilijkheden, depressie, eetproblemen, seksuele problemen en sociale steun.
2. Sterktes en beschermende factoren bij de patiënt: gezonde levenshouding, relativeringsvermogen, verantwoordelijkheidszin, effectieve coping strategieën, assertief durven zijn in contact met de hulpverlening, sociaal netwerk....
3. Struikelblokken in relatie met de arts vanuit het oogpunt van de patiënt: te grote focus op de waarden door de arts, vrees, kwaadheid, ontmoediging, confrontatie.
4. Tegemoetkoming/handvaten in de omgang met patienten.

Doelgroep

Alle geïnteresseerde burgers en hulpverleners.