Start binnenkort: "Overwinnen van sociale angst"


De psychologie van chronische pijn, een bio-psycho-sociale benadering

Therapeuten

Omschrijving

Tijdens deze vormingsavond wordt het bio-psycho-sociaal model voorgesteld.
Er wordt duiding gegeven bij de wederzijdse invloed tussen pijnbeleving en cognitieve, emotionele, sociale en/of gedragsfactoren.
Eveneens zullen we het hebben over de impact van stress op pijn en omgekeerd.
Je wordt geïnformeerd over de pijngrens en het opbouwen van pijngeheugen.
Daarnaast zien we welke invloed chronische pijn kan hebben op verschillende dimensies (o.a. fysiek functioneren, identiteit, energieniveau...).
Tot slot wordt er stilgestaan bij copingtechnieken en de behandeling van chronische pijn, specifiek de rol van de psycholoog.

Doelgroep

Geïnteresseerde burgers en hulpverlener