"Gelukkig gezond: Zelfdoding herkennen, begrijpen en ermee omgaan"


Samen herstellen: Gespreksgroep voor familie en vrienden van mensen met een psychische kwetsbaarheid

Therapeuten

Omschrijving

We spreken over jullie zoektocht om iemand met een psychische kwetsbaarheid bij te staan en te ondersteunen in zijn herstelproces.
We staan stil bij de zorgen die hiermee gepaard kunnen gaan, voor jullie eigen herstelproces.
We hebben aandacht voor de impact van veranderingen in het zorglandschap waar herstellen niet meer hetzelfde is als genezen, het opnemen van sociale rollen een belangrijk facet is binnen het herstelproces, opnames korter worden, meer zorg in de samenleving wordt verstrekt, mensen met een psychische kwetsbaarheid meer verantwoordelijkheid krijgen, familie en vrienden een échte partner in zorg worden, in trialoog tussen hulpverlener, cliënt en familie wordt gewerkt.
Andere onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: belang van betrokkenheid van naasten, impact van psychische kwetsbaarheid op relaties en gezinnen, zelfzorg, stigma, schuldgevoelens, beroepsgeheim...

Doelgroep

Deze activiteit is bedoeld voor volwassen familieleden, partners of vrienden die nauw betrokken zijn bij iemand met een psychische kwetsbaarheid.

Lees meer

Doelstellingen

De groepsgesprekken hebben als doel:
- ervaringen delen
- elkaar ondersteunen
- reeds aanwezige expertise van deelnemers versterken

Wetenschappelijke evidentie

Het inzicht dat het belangrijk is om naasten te betrekken bij een psychiatrische behandeling wordt inmiddels breed gedragen. Familie wordt niet langer gezien als een storende factor, maar als een bron van informatie en steun. Er is voldoende evidentie voor de effectiviteit van familie-interventies bij verschillende psychiatrische aandoeningen (Carr, 2014; Nice, 2005a; Nice, 2006; Nice 2009a; Nice 2009b; 2011a). Naasten hebben een belangrijke rol in het faciliteren van sociale inclusie. Het betrekken van naasten bij het opstellen van een behandelplan vergroot de kans op het nakomen van afspraken (Van Oenen, 2012). Het betrekken van naasten leidt dan ook tot uitstel van recidieven, minder heropnames en het bevorderen van therapietrouw bij de cliënt (Dirik, 2017; Van Erp, et al., 2009).
Familie en vrienden van mensen met een psychiatrische aandoening staan echter vaak voor een eigen herstelproces. Een psychiatrische aandoening heeft immers een belangrijke impact op het leven van de mensen die het dichtst bij de cliënt staan (partners, familie, vrienden) (Repper & Perkins 2003). Ze hebben tijd nodig om bepaalde gebeurtenissen ten gevolge van de psychiatrische aandoening te verwerken en een weg te vinden om met stigma en sociale exclusie om te gaan. Partners en ouders moeten soms opnieuw op zoek gaan naar wat waarde geeft binnen hun eigen leven en binnen hun relaties (Repper & Perkins, 2003). Naastbetrokken hebben dus recht op informatie en steun (Van Oenen et al, 2012). Om daartoe te komen is het van belang dat naasten het gevoel hebben dat ze gehoord worden (Van Hemert et al, 2012).

Cyclus 1 (van 01/04/2019 tot 03/06/2019) met 3 sessies


Prijs normaal tarief: € 15,00
Prijs sociaal tarief: € 15,00

# Naam Start Einde Locatie Therapeut(en)
1 Sessie 1 01/04/2019 19:00 01/04/2019 21:00 Café Breda
Onze-Lieve-Vrouwemarkt / Bruanestraat
8800 Roeselare
Hanne Vermeersch

2 Sessie 2 06/05/2019 19:00 06/05/2019 21:00 Café Breda
Onze-Lieve-Vrouwemarkt / Bruanestraat
8800 Roeselare
Hanne Vermeersch

3 Sessie 3 03/06/2019 19:00 03/06/2019 21:00 Café Breda
Onze-Lieve-Vrouwemarkt / Bruanestraat
8800 Roeselare
Hanne Vermeersch