PritLink programma voorjaar 2019!


Vormingsreeks voor hulpverleners: Module Wegwijs in de geestelijke gezondheidszorg in de regio.

Therapeuten

Omschrijving

Door het bos de bomen niet meer zien.
Er is de laatste tijd heel veel veranderd in het landschap van de geestelijke gezondheid, zowel voor jongeren, volwassenen als ouderen. Ook zien we steeds duidelijker de verschuiving van ziekenhuizen naar de thuiszorg. Daardoor zijn er ook heel veel nieuwe diensten ontstaan en zijn andere diensten rond de GGZ zich duidelijker gaan profileren.
Hierbij een poging om alle diensten uit de geestelijke gezondheidszorg in kaart te brengen en kort de werking toe te lichten

Doelgroep

De vormingsreeks “deskundigheidsbevordering in het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problemen” richt zich tot medewerkers uit de 1ste lijnszorg, de welzijnszorg en de niet ggz-organisaties uit de regio ( PRIT & Accolade) Midden West-Vlaanderen.