Vormingsreeks voor hulpverleners: Module Dubbeldiagnose autisme en psychiatrische kwetsbaarheid.

Therapeuten

Omschrijving

De diagnose van autisme krijgt men, maar hoe er mee omgaan is vaak een zoektocht.
En dan al zeker als autisme niet de enige diagnose is.
Tijdens deze uiteenzetting wordt er deels een uitleg gegeven over autisme en daarnaast zullen we proberen om enkele belangrijke tips te geven over wat je best wel en best niet doet.
En dat vanuit onze ervaringen , zowel vanuit de zorg binnen een ziekenhuissetting maar ook de thuiszorgervaringen die we opdeden.

Doelgroep

De vormingsreeks “deskundigheidsbevordering in het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problemen” richt zich tot medewerkers uit de 1ste lijnszorg, de welzijnszorg en de niet ggz-organisaties uit de regio ( PRIT & Accolade) Midden West-Vlaanderen.