Vormingsreeks voor hulpverleners: Module "Wat is een signaleringsplan en hoe er mee omgaan?"

Therapeuten

Omschrijving

Signaleringsplan : “Een werkinstrument, maar hoe?”

In psychiatrische opnames of ambulante begeleidingen kan er met mensen een signaleringsplan opgemaakt worden met en voor de cliënt.
In zo’n plan worden enkele zaken opgesomd: enerzijds de signalen die men opmerkt wanneer het minder goed gaat, en anderzijds is er een opsomming van mogelijke acties die kunnen ondernomen worden om verder afglijden te voorkomen.

Als betrokken netwerk/hulpverlener kun je hierin genoteerd staan als contactpersoon , je kan zelf waardevolle informatie hebben bij het opmaken er van, kan je ermee geconfronteerd worden tijdens huisbezoeken of contactmomenten , …. enz.
Vaak is het niet altijd duidelijk hoe je hiermee aan de slag moet gaan, wat je kan doen of beter niet, hoe je de persoon kan ‘helpen’….

Tijdens deze namiddag kom je te weten wat een signaleringsplan is, hoe je er mee kan werken, wat je er van kan verwachten…..

Doelgroep

De vormingsreeks “deskundigheidsbevordering in het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problemen” richt zich tot medewerkers uit de 1ste lijnszorg, de welzijnszorg en de niet ggz-organisaties uit de regio ( PRIT & Accolade) Midden West-Vlaanderen.

Cyclus 1 (van 20/06/2019 tot 20/06/2019) met 1 sessie


Prijs normaal tarief: € 50,00
Prijs sociaal tarief: € 50,00

# Naam Start Einde Locatie Therapeut(en)
1 Wat is een signaleringsplan en hoe er mee omgaan? 20/06/2019 13:30 20/06/2019 16:30 De Gulden Zunne
Marktplaats 6
8860 Hooglede
Eveline Verschatse
medewerker mobiel team, acute zorg DGT - coach