Herstelacademie: "De kracht van mijn signaleringsplan"

Therapeuten

Omschrijving

Thema’s
• Out of the box: Iedere mens is anders, iedereen heeft andere kwaliteiten, interesses, sterktes, kwetsbaarheden en gevoeligheden. We gaan er dus ook van uit dat ieder signaleringsplan er anders uit zal zien. We trachten los te komen van hoe het hoort en zoeken naar wat er werkt.
• FAQ: We gaan in dialoog rond veel voorkomende fouten in het opstellen en het gebruiken van een signaleringsplan en we dagen onszelf (en elkaar) uit om er verder aan te sleutelen.
• Nu of nooit: Aangezien iedere mens zijn hele leven lang evolueert, gaan we er ook van uit dat een signaleringsplan nooit een statisch gegeven kan zijn. We zullen stilstaan bij de noden valk elk groepslid vroeger, nu en verder.
• Anders is niet slechter: Iedere (crisis)situatie is anders. Hoe zorg je ervoor dat je voldoende opties hebt? Wat werkt de ene keer wel en de andere keer niet? Hoe ga je daarmee om?
• Weg ermee: durven schrappen van wat niet werkt.
• Omdenken: Wanneer heb ik mijn signaleringsplan niet gebruikt?
• Realistische verwachtingen: Signaleringsplannen zijn geen toverstafjes, maar wat kunnen we er dan wel van verwachten? Wat heb ik nodig in een werkbaar signaleringsplan? Welke impact hebben mijn verwachtingen op mijn signaleringsplan?

Doelgroep

De cursus is geschikt voor:
• voor mensen die een signaleringsplan hebben, maar er niet/te weinig mee aan de slag gaan in de praktijk
• voor mensen die het gevoel hebben dat hun signaleringsplan niet voor/van hen is, maar voor/van de hulpverleners
• voor mensen die een signaleringsplan in opbouw hebben, maar het gevoel hebben vast te zitten in de uitwerking ervan

Lees meer

Doelstellingen

Een signaleringsplan wordt doorgaans door hulpverleners geïntroduceerd als werkinstrument om cliënten te ondersteunen in het omgaan met crisissen, om de communicatie te bevorderen tussen cliënten, hun naasten en hulpverleners en het wordt vaak aanbevolen in het kader van hervalpreventie. Toch merken we in de praktijk dat slechts weinig mensen actief aan de slag gaan met een eigen signaleringsplan. Wanneer het signaleringsplan daarenboven een bron van ergernis wordt bij de cliënt (“het werkt niet”) en de hulpverlener (“ik krijg mijn cliënt niet gemotiveerd”), verliest het aan kracht om werkbaar te zijn.

We vertrekken voor deze reeks vanuit het basisidee dat iedere mens nood heeft aan zijn eigen gebruiksaanwijzing; Waaraan merk ik dat het minder goed met mij gaat? Wat heb ik dan nodig? Wie kan en mag me daarbij helpen? Wat helpt op dergelijke momenten net niet?
In groep zullen we reflecteren, ervaringen uitwisselen, op zoek gaan naar wat werkt en sleutelen aan de signaleringsplannen. Het doel is niet om een afgewerkt product te hebben, maar een zinvol instrument in handen te hebben, dat mee evolueert in jouw herstelproces.

Belangrijk: Een werkbaar signaleringsplan is als een gereedschapskist waar je tools kan uithalen die je gaandeweg hebt opgebouwd. We leren in deze reeks geen nieuwe vaardigheden aan, maar gaan op zoek naar hoe je alle reeds opgedane inzichten en vaardigheden kan integreren in de praktijk.

Wetenschappelijke evidentie

/