KOPP : Speelse praatgroep voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen

Therapeuten

Omschrijving

“Wat is er met mijn ouder(s) aan de hand… Hoe voel ik mij daarbij en wat kan helpend zijn ?”

Doelgroep

Kinderen van Ouders met Psychische Problemen van 8 tot 12 jaar

Lees meer

Doelstellingen

“In 6 groepssessies maken we kennis met elkaar, krijgen we informatie over psychische problemen, kijken we naar ons gezin, zoeken we wat ons kan sterker maken en wie onze helpers zijn. In een gezinsgesprek achteraf kunnen we dit ook met onze ouder(s) en hun hulpverlener bespreken. ”

Wetenschappelijke evidentie

Ja