Loslaten: anders leren omgaan met "piekeren" (Tielt)

Therapeuten

Omschrijving

In deze cursus leren we omgaan met piekerklachten aan de hand van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. De cursus is gebaseerd op het werkboek ‘Loslaten, ik pieker als ik niet tegenwoordig ben’. Het gaat om een cursus waarbij een actieve rol van de deelnemer verwacht wordt. Er wordt gewerkt met psycho educatie, oefeningen en huiswerkopdrachten. Het is de bedoeling om op een interactieve manier stil te staan bij ons piekergedrag. Iedere sessie start tevens met een aandachtsoefening, waardoor mindfulness ook in het geheel van de aanpak zijn plek vindt.

Doelgroep

Volwassenen die het gevoel hebben zelf geen controle te krijgen over hun piekergedachten.

Lees meer

Doelstellingen

Het is niet het streefdoel dat mensen door het volgen van deze cursus hun piekeren volledig kunnen stoppen. We proberen wel mensen te leren hoe ze minder energie kunnen stoppen in hun piekeren. Door anders te leren denken, voelen en doen, kun je soms verhinderen dat je gaat piekeren of dat je je piekergedachten nog meer voedsel geeft.
Deze cursus vervangt geen therapie voor angst – en stemmingsklachten.

Wetenschappelijke evidentie

Vanuit wetenschappelijk onderzoek komt naar voor dat transdiagnostische processen belangrijk zijn voor het ontstaan en voortbestaan van psychopathologie. Deze groepsinterventie vanuit een transdiagnostisch perspectief gaat uit van de bevindingen dat het bij de aanpak van piekeren niet alleen belangrijk is om op de cognitieve inhoud van de patiënt te richten, maar ook op de cognitieve processen onderliggend aan het piekeren.