Help! Ik ben op! Het vinden van nieuwe perspectieven bij suïcidaliteit.

Therapeuten

Omschrijving

De Toekomstgerichte training wil samen met mensen inzetten op het terug zien van een toekomst. De sessie zijn niet gericht op problemen, maar juist op mogelijkheden. In plaats van te focussen op wat al is geweest, wordt de aandacht gevestigd op wat nog zou kunnen komen.

Doelgroep

De training richt zich op mensen waarbij suïcidaliteit speelt. Er dient wel voldoende stabiliteit te zijn om in groep aan de slag te kunnen.

Lees meer

Doelstellingen

Het doel is om terug te leren een realistisch toekomstbeeld te vormen.

Wetenschappelijke evidentie

De training is ontworpen vanuit het Vlaams Expertise Centrum voor Suïcidepreventie. Vanuit onderzoek blijkt ook de effectiviteit van deze training.

Cyclus 2 (van 07/10/2020 tot 02/12/2020) met 8 sessies


Prijs normaal tarief: € 192,00
Prijs sociaal tarief: € 64,00

Er kan enkel ingeschreven worden op deze activiteit via een verwijzer