Home

Activiteiten

Filter op leeftijdsgebonden activiteiten

Geef hieronder uw leeftijd in om alle activiteiten te zien die voor uw leeftijd van toepassing zijn.Filter op inschrijvingsmethode

Via deze filters kan gefilterd worden op activiteiten waarvoor je jezelf kan inschrijven of waarvoor een verwijzer nodig is.

Preventie (3 activiteiten)

Eerstvolgende sessie: 03/03/2020 16:00
In de training (voor mensen die suïcidaal zijn) wordt stilgestaan bij gewoontes, manier van denken van persoonlijke valkuilen. Er wordt toegewerkt naar het opmaken van een …
Eerstvolgende sessie: 22/04/2020 14:00
“Wat is er met mijn ouder(s) aan de hand… Hoe voel ik mij daarbij en wat kan helpend zijn ?”
Eerstvolgende sessie: 31/01/2020 13:30
“Helpende factoren voor kinderen zijn: informatie over psychische problemen, omgaan met emoties, vertrouwenspersoon en vrijetijdsbesteding zoeken. Maar hoe doe je dat als ouder?"

Transdiagnostische processen (5 activiteiten)

Eerstvolgende sessie: 03/03/2020 19:30
In deze avonden "Herstel in beweging" gebruiken we de 5 ritmes als ondersteuning in het leren kennen en herkennen van de boodschappen van jouw lichaam, dit zowel wanneer het goed …
Eerstvolgende sessie: 21/04/2020 18:30
Tijdens het eerste deel leer je hoe je "mindful" in het leven kunt staan, m.a.w. hoe je je aandacht kunt richten op de realiteit van het moment, om die beter te leren herkennen en …
Eerstvolgende sessie: 10/02/2020 18:00
In deze cursus leren we omgaan met piekerklachten aan de hand van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. De cursus is gebaseerd op het werkboek ‘Loslaten, ik pieker als ik …
Eerstvolgende sessie: 21/04/2020 17:30
Deze sessies gaan over paniekaanvallen en paniekstoornis: wat is het en wat zijn mogelijke oorzaken? Vervolgens leer je gevoelens van angst te herkennen en sta je stil bij het …

Zelfredzaamheid (1 activiteit)

Eerstvolgende sessie: 31/01/2020 10:00
Emotieregulatievaardigheden zijn gericht op het beter leren beheersen van emoties. Totale beheersing van emoties bestaat niet, maar je kan er wel behendiger in worden zodat je jouw emoties kan verdragen en er …

Groepspsychotherapie (1 activiteit)

Eerstvolgende sessie: 09/03/2020 19:00
In deze training leren we omgaan met sociale angst aan de hand van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Sociale angst is het zich ongemakkelijk voelen bij anderen met de …

Communicatie en relatie (1 activiteit)

In de training kan je in een kleine groep een aantal vaardigheden oefenen die kunnen helpen om je meer zelfzeker te voelen. Via theorie, rollenspel en uitwisselingen met elkaar …

Vorming (1 activiteit)

Eerstvolgende sessie: 25/01/2020 08:30
WRAP is geen behandelplan. WRAP is geen vervanging voor hulpverlening of medicatie. WRAP is wel een toevoeging aan en integratie van alles wat een cursist reeds al weet over wat bij …

Herstelacademie (9 activiteiten)

Eerstvolgende sessie: 20/02/2020 18:00
Een herstelverhaal is een reflectie op ontwrichtende gebeurtenissen, waarbij HERSTEL centraal staat en niet zozeer de gebeurtenissen zelf. Stilstaan bij ervaringen is …
Eerstvolgende sessie: 05/05/2020 14:00
We bouwen in vier sessies aan een plan van aanpak om jezelf te kunnen helpen moeilijke momenten te overbruggen. We staan stil bij wat er jou houvast kan bieden, hoe je zorg kan dragen …
Eerstvolgende sessie: 16/04/2020 19:00
De cursus is gericht op een bewust leven met minder remmingen. We gaan ons focussen tijdens deze cursus op wat echt belangrijk voor je is!
Eerstvolgende sessie: 14/02/2020 10:00
We proberen aan de hand van praktische tips te kijken om zowel tijd voor jezelf te hebben als voor je gezin. En hoe breng je dit over naar de kinderen dat mama / papa het nu even wat …
Eerstvolgende sessie: 25/02/2020 09:30
Doel van deze activiteiten is om de mensen op een positieve manier te laten kijken naar hun psychische kwetsbaarheid door: - Hun eigen kwetsbaarheid beter te leren kennen, in een …
In deze lees- en doegroep gaan we aan de slag met dit boek. We verdelen het in een aantal stukken en lezen thuis telkens één stuk ter voorbereiding van de volgende bijeenkomst. De …
- Vrije tijd! Wat noem je geen vrije tijd? Wat noem je ‘zinvolle’ vrije tijd, welke betekenis heeft vrije tijd? Is er vrije tijd, te weinig, te veel,… - Verschillende manieren om …
We trachten met het praatcafé een ontmoeting te realiseren tussen mensen die hun alcoholprobleem bespreekbaar willen maken.
Eerstvolgende sessie: 25/01/2020 08:30
WRAP-cursus bestaat uit: A) De sleutelbegrippen Hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun B) De …