Home

Activiteiten

Filter op leeftijdsgebonden activiteiten

Geef hieronder uw leeftijd in om alle activiteiten te zien die voor uw leeftijd van toepassing zijn.Filter op inschrijvingsmethode

Via deze filters kan gefilterd worden op activiteiten waarvoor je jezelf kan inschrijven of waarvoor een verwijzer nodig is.

Preventie (1 activiteit)

Eerstvolgende sessie: 07/11/2018 14:00
In een eerste gezinsgesprek wordt de situatie grondig geschetst en duidelijk mandaat van de ouders gevraagd om in de groep over de thuissituatie te mogen praten. De 6 …

Transdiagnostische processen (1 activiteit)

Eerstvolgende sessie: 09/10/2018 18:30
In deze cursus leren we omgaan met piekerklachten aan de hand van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. De cursus is gebaseerd op het werkboek ‘Loslaten, ik pieker als ik …

Zelfredzaamheid (1 activiteit)

Eerstvolgende sessie: 07/09/2018 10:00
Deze vaardigheidstraining is gericht op het leren omgaan met jezelf in relatie tot anderen. Ze sluit aan op de andere reeksen vaardigheidstraining rond omgaan met emoties en het …

Groepspsychotherapie (1 activiteit)

Eerstvolgende sessie: 01/10/2018 19:00
In deze training leren we omgaan met sociale angst aan de hand van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Sociale angst is het zich ongemakkelijk voelen bij anderen met de …

Communicatie en relatie (1 activiteit)

Eerstvolgende sessie: 18/09/2018 18:00
In de training kan je in een kleine groep een aantal vaardigheden oefenen die kunnen helpen om je meer zelfzeker te voelen. Via theorie, rollenspel en uitwisselingen met elkaar …

Vorming (4 activiteiten)

Eerstvolgende sessie: 15/11/2018 19:30
Een 'goede relatie' kan voor elk koppel iets anders betekenen. Maar binnen elke relatie zijn verbondenheid, respect, intimiteit en zelfstandigheid belangrijk. In het begin van …
Tijdens deze vormingsavond wordt het bio-psycho-sociaal model voorgesteld. Er wordt duiding gegeven bij de wederzijdse invloed tussen pijnbeleving en cognitieve, emotionele, …
Eerstvolgende sessie: 15/11/2018 13:30
WRAP is geen behandelplan. WRAP is geen vervanging voor hulpverlening of medicatie. WRAP is wel een toevoeging aan en integratie van alles wat een cursist reeds al weet over wat bij …
Eerstvolgende sessie: 25/10/2018 19:00
WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan, een in Amerika ontwikkeld zelfhulpinstrument dat mensen ondersteunt in het uitbouwen van meer welbevinden in het eigen leven. In …