Home

Activiteiten

Filter op leeftijdsgebonden activiteiten

Geef hieronder uw leeftijd in om alle activiteiten te zien die voor uw leeftijd van toepassing zijn.Filter op inschrijvingsmethode

Via deze filters kan gefilterd worden op activiteiten waarvoor je jezelf kan inschrijven of waarvoor een verwijzer nodig is.

Preventie (1 activiteit)

Eerstvolgende sessie: 19/06/2019 14:00
In een eerste gezinsgesprek wordt de situatie grondig geschetst en duidelijk mandaat van de ouders gevraagd om in de groep over de thuissituatie te mogen praten. De 6 …

Transdiagnostische processen (1 activiteit)

Eerstvolgende sessie: 18/06/2019 18:30
In deze cursus leren we omgaan met piekerklachten aan de hand van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. De cursus is gebaseerd op het werkboek ‘Loslaten, ik pieker als ik …

Zelfredzaamheid (1 activiteit)

Eerstvolgende sessie: 21/06/2019 10:00
Deze training, gericht op het leren omgaan met crisissen, is onderdeel van een reeks vaardigheidstrainingen gebaseerd op de dialectische gedragstherapie van Marsha Linehan. …

Groepspsychotherapie (1 activiteit)

In deze training leren we omgaan met sociale angst aan de hand van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Sociale angst is het zich ongemakkelijk voelen bij anderen met de …

Vorming (2 activiteiten)

Het is een statement dat het cliënteel in de gezondheidszorg steeds mondiger wordt en steeds meer eisen stelt aan de medewerkers. Iedereen kent wel mensen die door hun gedrag veel …
Hoarding of problematisch verzamelen is een stoornis die vrij frequent voorkomt. Mensen die hier aan lijden zijn in vele gevallen zorgvermijders, zodat zorgverlening dikwijls pas aan …

Herstelacademie (5 activiteiten)

Eerstvolgende sessie: 03/09/2019 13:00
Doel van deze activiteiten is om de mensen op een positieve manier te laten kijken naar hun psychische kwetsbaarheid door: - Hun eigen kwetsbaarheid beter te leren kennen, in een …
Eerstvolgende sessie: 27/11/2019 09:30
In deze lees- en doegroep gaan we aan de slag met dit boek. We verdelen het in een aantal stukken en lezen thuis telkens één stuk ter voorbereiding van de volgende bijeenkomst. De …
Eerstvolgende sessie: 04/12/2019 14:00
- Vrije tijd! Wat noem je geen vrije tijd? Wat noem je ‘zinvolle’ vrije tijd, welke betekenis heeft vrije tijd? Is er vrije tijd, te weinig, te veel,… - Verschillende manieren om …
Eerstvolgende sessie: 26/09/2019 09:00
Voel je de kriebel om te solliciteren, maar doen heel wat vragen je twijfelen? Heb je op vandaag nog geen (goede) ervaringen op de werkvloer en wil je steviger in je schoenen …
Eerstvolgende sessie: 05/11/2019 13:30
Thema’s • Out of the box: Iedere mens is anders, iedereen heeft andere kwaliteiten, interesses, sterktes, kwetsbaarheden en gevoeligheden. We gaan er dus ook van uit dat ieder …