Vormingsreeksen PritLink

Vormingsreeksen PritLink

In een gemeenschappelijke  regie van de verschillende partners uit de regio die begaan zijn met geestelijke gezondheidszorg biedt Pritlink therapiegroepen  en vormingsreeksen aan die een bijdrage leveren  aan het psychologisch welbevinden.

Het PritLink aanbod vertaalt zich in cycli van een aantal bijeenkomsten rond een thema (hervalpreventie middelen, groepstherapie jongeren, omgaan met bipolaire stoornissen,  piekeren,…) waarin daadwerkelijk en actief aan de slag gegaan wordt rond de betreffende thema’s  en ook in eenmalige vormingsavonden.

Inzicht biedt uitzicht, naast de cycli van activiteiten,  avondlezingen over relevante onderwerpen in verband met geestelijke gezondheidszorg.

Deze lezingen staan open voor zowel het brede publiek als voor de hulpverleners uit de regio, en bieden een actueel inzicht in de stand van zaken rond een bepaald thema. We engageren hiervoor steeds een spreker die op het terrein waar het over gaat zijn sporen verdiend heeft.

Bekijk hier de volledige vormingsreeks