Vormingsreeksen PritLink

Vormingsreeksen PritLink

In een gemeenschappelijke  regie van de verschillende partners uit de regio die begaan zijn met geestelijke gezondheidszorg biedt Pritlink therapiegroepen  en vormingsreeksen aan die een bijdrage leveren  aan het psychologisch welbevinden.

Het PritLink aanbod vertaalt zich in cycli van een aantal bijeenkomsten rond een thema (hervalpreventie middelen, groepstherapie jongeren, omgaan met bipolaire stoornissen,  piekeren,…) waarin daadwerkelijk en actief aan de slag gegaan wordt rond de betreffende thema’s  en ook in eenmalige vormingsavonden.

Inzicht biedt uitzicht, en derhalve organiseren we in 2016, naast de cycli van activiteiten,  avondlezingen over relevante onderwerpen in verband met geestelijke gezondheidszorg.

Deze lezingen staan open voor zowel het brede publiek als voor de hulpverleners uit de regio, en bieden een actueel inzicht in de stand van zaken rond een bepaald thema. We engageren hiervoor steeds een spreker die op het terrein waar het over gaat zijn sporen verdiend heeft.

We programmeren verder volgende thema’s voor het najaar:

  • Met hart en ziel in de zorg: zorgen voor en met elkaar, Dr. Fleur Helewaut (10/10, 20u, locatie: Huis in de Stad Roeselare)
  • Autisme, Dr. Ségolène Vandeputte (24/10, 20u, locatie: Huis in de Stad Roeselare )
  • Iedereen aan 't werk... ook personen met een psychische kwetsbaarheid,  Hilde Vens  (24/11, 20u, locatie: Huis in de Stad te Roeselare)
  • Leven als chronisch zieke, wat nu? Geert Meersdom (8/12, 20u, locatie: Huis in de Stad te Roeselare)

PritLink organiseert vanaf oktober een reeks van 7 modules voor de medewerkers van organisaties die zich willen bekwamen in het omgaan met personen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek. Iedere module, verzorgd door een expert terzake, wordt telkens opgebouwd rond de items: 

  • Wat ziet/hoort u als hulpverlener?
  • Wat is het toestandsbeeld?
  • Wat kan ik als hulpverlener doen?
  • Welke gespecialiseerde diensten bestaan er?

Bekijk hier de volledige vormingsreeks