Uitnodiging vormingsreeks 1ste lijn

Uitnodiging vormingsreeks 1ste lijn

deskundigheidsbevordering in het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek

 

PritLink, het samenwerkingsverband binnen PRIT, organiseert een reeks van 7 modules voor de medewerkers van organisaties die zich willen bekwamen in het omgaan met personen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek. Iedere module, verzorgd door een expert terzake, wordt telkens opgebouwd rond de items: Wat ziet/hoort u als hulpverlener? / Wat is het toestandsbeeld?/ Wat kan ik als hulpverlener doen? / Welke gespecialiseerde diensten bestaan er?

 

MODULE 1: Grondhouding en bejegening van mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek

Donderdag 27 oktober 2016 13u30 – 16u30 spreker: Mieke Honoré ( Psychiatrische Thuiszorg )

Aan de hand van het balkmodel wordt u ingewijd in het ontstaan van psychische of psychiatrische problemen. Op een interactieve manier en aan de hand van concrete casussen worden praktische tips en handvatten aangereikt in het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek.

MODULE 2: Alcoholmisbruik: inzichten

Donderdag 24 november 2016 13u30 – 16u30 spreker: Paul Seynaeve ( Kliniek Sint Jozef Pittem, ontwenning )

Wat is het onderscheid tussen gebruik en misbruik? Wanneer gaat men over van sociaal gebruik naar verslaving? Is drinken bij jongeren wel zo onschuldig? Welke signalen wijzen op misbruik?

MODULE 3: Zelfmoordgedachten: hoe in te schatten?

Donderdag 26 januari 2017 13u30 – 16u30 spreker: Jente Vandeburie ( CGG Largo

Soms zijn mensen zodanig depressief dat ze geen andere uitweg meer zien dan zelfdoding. Voor hen doet het leven zoveel pijn dat ze eigenlijk niet meer weten hoe te leven. Mensen die nog leven, maar naar hun eigen gevoel eigenlijk al bijna dood zijn. Hoe gaat u als hulpverlener om met deze doodswens? Is dat aandacht vragen? Zullen ze het wel doen? Moet u dit bespreekbaar stellen? En zo ja, hoe?

MODULE 4: Omgaan met grenzen stellen

Donderdag 16 februari 2017 sprekers: Henk Wylin ( Mobiele Teams ) en Karel Desmet ( Kliniek Sint Jozef Pittem )

Persoonlijke grenzen definiëren wie we zijn ten opzichte van de rest van de wereld. Ze bepalen hoe we ons leven willen leven en hoe we willen dat anderen ons behandelen. Grenzen stellen en versterken doe je je leven lang. Nieuwe ervaringen leiden tot nieuwe grenzen. Maar ook in jouw professionele activiteiten worden grenzen gesteld ( of opgelegd ). Vaak durven mensen hun grenzen niet aan te geven, omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Ze zijn bang dat mensen boos op ze worden of dat ze verlaten worden. In deze module wordt dieper ingegaan op deze grenzen.

MODULE 5: Omgaan met het overschrijden van grenzen en agressie

Donderdag 16 maart 2017 sprekers: Henk Wylin ( Mobiele Teams ) en Karel Desmet ( Kliniek Sint Jozef Pittem )

Als professioneel is men dikwijls geconfronteerd met mensen die grenzen overschrijden. Dit overschrijden kan verschillende vormen aannemen. Eén vorm is zeker agressie, zowel verbaal als fysiek. Wat doen wij daarmee als hulpverlener? Kan dit vermeden worden?

 

MODULE 6: Mentale beperking en psychiatrie: inzichten

Donderdag 20 april 2017 13i30 – 16u30 spreker: Gudrun Gheysen (PC Sint Amandus Beernem, De Palissant )

Het hebben van een mentale beperking heeft een impact op het leven van zowel het individu als zijn omgeving. Wanneer bijkomend die persoon een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek heeft maakt dit het leven nog ingewikkelder. De combinatie maakt hulpverlening complex. vorming 1ste lijn 2016 - 2017 3

Ga naar "programma vorming" om U in te schrijven!