"Het is wat het is": Vaardigheden in het omgaan met crisissen

"Het is wat het is": Vaardigheden in het omgaan met crisissen

Omschrijving

Deze training, gericht op het leren omgaan met crisissen, is onderdeel van een reeks vaardigheidstrainingen gebaseerd op de dialectische gedragstherapie van Marsha Linehan. Naast de module crisisvaardigheden, zijn er ook nog vaardigheidstrainingen rond emotieregulatie en intermenselijke effectiviteit.
Vaardigheden zijn manieren van omgaan die je kan leren als je er de tijd en ruimte voor krijgt. Tijdens het volgen van de reeks dien je dus voor jezelf het engagement aan te gaan om voldoende te oefenen met de technieken die je worden aangereikt.
De reeks start met kernoplettendheidsvaardigheden om te helpen je aandacht naar binnen te richten en dus jezelf te observeren. Gedurende de reeks zullen we bovendien gebruik maken van korte mindfulness-oefeningen om dit vast te houden.
 

Doelgroep

• Volwassenen vanaf 21 jaar;
• Exclusiecriteria: suïcidepoging minder dan 1 maand geleden, comorbiditeit met middelenafhankelijkheid, paniekstoornis, geen gelijktijdige inschrijving met familieleden;
• Indien een crisis zich voordoet tijdens de reeks dient men te kunnen terugvallen op de primaire behandelaar;
• Therapeuten zijn bereikbaar via mail om opdrachten door te sturen en voor praktische vragen/afspraken;
• Ondertekenen van behandelvoorwaarden en groepsregels.

Doelstellingen

In de reeks crisisvaardigheden wordt beoogd dat groepsleden op het einde van de reeks een up-to-date crisisplan hebben als werkinstrument.

 

Meer info: klik hier