Je kan niet met en je kan niet zonder: DGT-vaardigheden in het omgaan met anderen

Therapeuten

Omschrijving

Deze vaardigheidstraining is gericht op het leren omgaan met jezelf in relatie tot anderen. Ze sluit aan op de andere reeksen vaardigheidstraining rond omgaan met emoties en het doorkomen van crisissen. Vaardigheden zijn manieren van omgaan die je kan leren als je er de tijd en ruimte voor krijgt. Tijdens het volgen van de reeks dien je dus voor jezelf het engagement aan te gaan om voldoende te oefenen met de technieken die je worden aangereikt.
De reeks start met kernoplettendheidsvaardigheden om te helpen je aandacht naar binnen te richten en dus jezelf te observeren. Gedurende de reeks zullen we bovendien gebruik maken van korte mindfulness-oefeningen om dit vast te houden. Daarnaast willen we jullie helpen om meer effectief te zijn in contact met anderen. Hoe krijg ik wat ik wil en nodig heb? Wat heb ik daarvoor over? Wat zijn de gevolgen daarvan? Er wordt stilgestaan bij de noden en verwachtingen van de omgeving en jouw eigen noden en verwachtingen en hoe je hierin een balans kan vinden.
Deze vaardigheidstraining is geen klassieke assertiviteitstraining, waar men vooral gebruik maakt van rollenspelen om in te oefenen hoe je boodschappen kan formuleren. We zullen in deze reeks wel tips uitwisselen hoe je iets best kan formuleren, maar we zullen vooral dieper ingaan op het maken van een bewuste keuze om voor jezelf op te komen en op het krijgen van inzicht in waarom dat niet altijd lukt.

Doelgroep

- Volwassenen vanaf 21 jaar
- Exclusiecriteria: suïcidepoging minder dan 1 maand geleden, comorbiditeit met middelenafhankelijkheid, paniekstoornis, geen gelijktijdige inschrijving met familieleden.
- Indien een crisis zich voordoet tijdens de reeks dient men te kunnen terugvallen o de primaire behandelaar
- Therapeuten zijn bereikbaar via mail om opdrachten door te sturen en voor praktische vragen / afspraken
- Ondertekenen van behandelvoorwaarden en groepsregels

 

Deze vorming bestaat uit 8 sessies en gaat van start vanaf vrijdag 7 september van 10u tot 11u30