Richtlijnen m.b.t. Corona, info voor deelnemers

Richtlijnen m.b.t. Corona, info voor deelnemers

 
Info voor de deelnemers 
 
Gelieve de volgende zaken te respecteren bij het volgen van een vorming van Surplus²:
 
1. Hygiëne
Alle deelnemers wassen of ontsmetten de handen vooraleer de ruimte betreden wordt.  
Er worden geen gemeenschappelijke materialen gebruikt (schrijfgerei, documenten, …)
Indien er naar buiten gegaan wordt tijdens een pauzemoment, zal de deelnemer bij het binnenkomen opnieuw de handen ontsmetten
Er wordt niet van plaats gewisseld, de deelnemers blijven zitten tijdens de vorming
De trainer/lesgever mag mits voldoende afstand rechtstaan op de vorming te geven en zich beperkt verplaatsen mits de afstand van 1,5 meter wordt gerespecteerd
Er worden geen dranken aangeboden, noch versnaperingen.  Die kan je wel zelf meebrengen en consumeren
Personen die symptomen vertonen worden door de lesgever/trainer niet toegelaten 
 
2. Locatie
Alle oppervlakten en materialen die door de deelnemers worden aangeraakt zijn voorafgaandelijk ontsmet door de voorziening waar de les doorgaat
De ruimte wordt zo goed mogelijk verlucht
Het aantal vierkante meter gedeeld door 4,2 bepaalt het aantal deelnemers.  Het is imperatief dat er een onderlinge afstand is van 1,5 m tussen de deelnemers.  Indien dat niet kan, wordt het aantal deelnemers verminderd
Het lokaal wordt zodanig ingericht dat er één doorstroomrichting is en dat deelnemers elkaar niet kruisen bij het betreden of verlaten van het lokaal
Gebruik van mondkapjes of gezichtsmaskers door de deelnemers en lesgever is verplicht bij aankomst, tijdens  de vorming en bij vertrek. 
Alle oppervlakten en materialen die door de deelnemers worden aangeraakt zijn ontsmet door de trainer of lesgever bij het beëindigen van de vorming.
 
3. Contact tracing
De deelnemers stemmen mondeling toe, bij aanvang van de vorming dat de online administratieve gegevens door Surplus² geconsulteerd worden in geval van besmetting.
De coördinator van Surplus²: hanna.debaecke@netwerkkwadraat.be of 0468/282720, wordt gecontacteerd, in het geval zich een besmetting heeft voorgedaan.  
In het geval van besmetting, worden de online administratieve gegevens gebruikt ten dienste van de Volksgezondheid