Nieuws

Nieuws

In een gemeenschappelijke  regie van de verschillende partners uit de regio die begaan zijn met geestelijke gezondheidszorg biedt Pritlink therapiegroepen  en vormingsreeksen aan die een bijdrage leveren  aan het psychologisch welbevinden.

Het PritLink aanbod vertaalt zich in cycli van een aantal bijeenkomsten rond een thema (hervalpreventie middelen, groepstherapie jongeren, omgaan met bipolaire stoornissen,  piekeren,…) waarin daadwerkelijk en actief aan de slag gegaan wordt rond de betreffende thema’s  en ook in eenmalige vormingsavonden.

Inzicht biedt uitzicht, naast de cycli van activiteiten,  avondlezingen over relevante onderwerpen in verband met geestelijke gezondheidszorg.

Deze lezingen staan open voor zowel het brede publiek als voor de hulpverleners uit de regio, en bieden een actueel inzicht in de stand van zaken rond een bepaald thema. We engageren hiervoor steeds een spreker die op het terrein waar het over gaat zijn sporen verdiend heeft.

Bekijk hier de volledige vormingsreeks

 

Naar schatting 50% van de mensen worden ooit in hun leven geconfronteerd met enige vorm van slapeloosheid. Medicatie brengt niet altijd de oplossing.

 

Tijdens deze infoavond staan we samen met klinisch psychologe en gedragstherapeute Kelly Monteny stil bij een goede nachtrust.

Thema's die aan bod zullen komen:

- Wat is normale slaap?

- Wanneer val je in slaap?

- Wat zijn de functies van slaap?

- Slaapproblemen

- Hoe gezond slapen?

 

In samenwerking met ARhus 

 

Wanneer?

Donderdag 14 maart 2019 van 19u30 tot 21u30.

Waar?

ARhus, De Munt 8, 8800 Roeselare.

Kostprijs?

€8 ,(€4 met Vrijetijdspas)

Wat moet je doen?

Inschrijven en meer info op de website van Arhus: klik hier

Het programma voor het voorjaar 2019 is gekend! Klik hier om het volledig aanbod te bekijken! 

In samenwerking met ARhus, CM Roeselare-Tielt en CGG suïcidepreventiewerking West-Vlaanderen.

 

"Voor mij hoeft het niet meer…"

Die woorden te horen krijgen, roept doorgaans veel vragen op:

Hoe moet je die uitspraak begrijpen?

Hoe kan je reageren als vriend(in), partner, ouder …?

Wat als je een vermoeden hebt?

Zijn er tekens waarop je kan letten?

Waar kan je terecht?

 

In "Gelukkig gezond: zelfdoding herkennen, begrijpen en ermee omgaan" geeft een medewerker van Centrum Geestelijke Gezondeheidszorg (CGG), suïcidepreventiewerking West-Vlaanderen, een antwoord en we luisteren ook naar enkele getuigenissen.

 

Wanneer?

Donderdag 29 november van 19u30 tot 21u30.

Waar?

ARhus, De Munt 8, 8800 Roeselare.

Kostprijs?

€5

Wat moet je doen?

Inschrijven en meer info op www.arhus.be

Therapeuten

Kimberly Lambert en Caroline Van Holme

Wat?

WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan, een in Amerika ontwikkeld zelfhulpinstrument dat mensen ondersteunt in het uitbouwen van meer welbevinden in het eigen leven.
In deze info-sessie willen we aantonen waarvoor WRAP staat en door wie het te gebruiken is. We willen een antwoord geven op volgende vragen:
- Wat is WRAP?
- Wat is het doel van een WRAP?
- Hoe wordt een WRAP samengesteld en opgemaakt?
- Wat zijn de onderdelen en actieplannen, herstelonderwerpen en praktische info?

Voor wie?

De infosessie staat open voor iedereen.

Wanneer?

Dinsdag 25/10 van 19u tot 20u30

Waar?

Huis in de Stad (adres: Onze-Lieve Vrouwemarkt 20-22 te Roeselare)

Daarna?

Na het volgen van de infosessie kan men zich inschrijven voor de cursus die start op 15 november (4 sessies).

Therapeut

Heidi Vandromme

Omschrijving

Een 'goede relatie' kan voor elk koppel iets anders betekenen. Maar binnen elke relatie zijn verbondenheid, respect, intimiteit en zelfstandigheid belangrijk.

In het begin van een relatie ben je verliefd en dan lijkt intimiteit en seks vaak vanzelf te gaan. Voor veel koppels blijft dat niet spontaan bestaan. De behoefte aan seks of de manier waarop je graag seks hebt, verschilt immers van persoon tot persoon. Vaak krijgen andere zaken in ons druk leven voorrang op intimiteit.

Intimiteit gaat over liefdevol omgaan met je partner. Aandacht en interesse tonen, elkaar vertrouwen schenken, fysieke aanrakingen (knuffelen, strelen), genieten van elkaars aanwezigheid, samen leuke dingen doen... Veel intimiteit binnen een relatie kan een positieve invloed hebben op seksualiteit.

In deze interactieve sessie gaan we dieper in op het thema intimiteit en seksualiteit in liefdesrelaties. Emoties toelaten, contact maken, verbinden zijn begrippen die centraal staan.

Doelgroep

geïnteresseerde burgers en dito hulpverleners

Wanneer

Donderdag 15 november van 19u30 tot 21u30

Waar

Huis in de stad (adres: Onze-Lieve Vrouwemarkt 20-22 te Roeselare)

Therapeuten

Omschrijving

Deze vaardigheidstraining is gericht op het leren omgaan met jezelf in relatie tot anderen. Ze sluit aan op de andere reeksen vaardigheidstraining rond omgaan met emoties en het doorkomen van crisissen. Vaardigheden zijn manieren van omgaan die je kan leren als je er de tijd en ruimte voor krijgt. Tijdens het volgen van de reeks dien je dus voor jezelf het engagement aan te gaan om voldoende te oefenen met de technieken die je worden aangereikt.
De reeks start met kernoplettendheidsvaardigheden om te helpen je aandacht naar binnen te richten en dus jezelf te observeren. Gedurende de reeks zullen we bovendien gebruik maken van korte mindfulness-oefeningen om dit vast te houden. Daarnaast willen we jullie helpen om meer effectief te zijn in contact met anderen. Hoe krijg ik wat ik wil en nodig heb? Wat heb ik daarvoor over? Wat zijn de gevolgen daarvan? Er wordt stilgestaan bij de noden en verwachtingen van de omgeving en jouw eigen noden en verwachtingen en hoe je hierin een balans kan vinden.
Deze vaardigheidstraining is geen klassieke assertiviteitstraining, waar men vooral gebruik maakt van rollenspelen om in te oefenen hoe je boodschappen kan formuleren. We zullen in deze reeks wel tips uitwisselen hoe je iets best kan formuleren, maar we zullen vooral dieper ingaan op het maken van een bewuste keuze om voor jezelf op te komen en op het krijgen van inzicht in waarom dat niet altijd lukt.

Doelgroep

- Volwassenen vanaf 21 jaar
- Exclusiecriteria: suïcidepoging minder dan 1 maand geleden, comorbiditeit met middelenafhankelijkheid, paniekstoornis, geen gelijktijdige inschrijving met familieleden.
- Indien een crisis zich voordoet tijdens de reeks dient men te kunnen terugvallen o de primaire behandelaar
- Therapeuten zijn bereikbaar via mail om opdrachten door te sturen en voor praktische vragen / afspraken
- Ondertekenen van behandelvoorwaarden en groepsregels

 

Deze vorming bestaat uit 8 sessies en gaat van start vanaf vrijdag 7 september van 10u tot 11u30

Therapeuten

Omschrijving

In deze training leren we omgaan met sociale angst aan de hand van technieken uit de cognitieve gedragstherapie.
Sociale angst is het zich ongemakkelijk voelen bij anderen met de neiging om sociale situaties uit de weg te gaan. Om de drempel naar deze training te verlagen kunnen deelnemers de eerste sessie een steunfiguur meebrengen. De volgende sessies komt men alleen.
De nadruk binnen deze training ligt op doen. Er wordt gepoogd grenzen te verleggen door het gebruik van gerichte oefeningen in en buiten de sessies. Door op een andere manier te leren kijken naar sociale situaties worden deze minder angstbeladen waardoor deelnemers zich vrijer voelen in de sociale omgang.

Doelgroep

Mensen die last hebben van sociale angst en de neiging hebben om sociale situaties te vermijden.
Wil je weten of deze sessies iets voor jou zijn? Bekijk onderstaande vraagjes of ze van toepassing zijn voor jezelf. Scoor je hoger of gelijk aan 5 (van de 8 vragen) dan zijn de sessies zeker iets voor u!

1. Angst heeft een impact op mijn dagelijks leven
2. Ik ben dikwijls bezig met wat anderen over mij denken
3. Ik vermijd soms sociale situaties of kan er moeilijk mezelf zijn
4. Sociale situaties of situaties waar ik moet presteren geven stress
5. Ik ben bang dat ik een slecht figuur zal slaan.
6. Ik ben heel gevoelig voor kritiek
7. Ik ben bang dat men mij laat vallen
8. Ik ben bang dat ik de mindere ben in het gezelschap

Doelstellingen

We trachten de deelnemers te voorzien van leermomenten om te ervaren dat sociale situaties niet zo bedreigend, sociale onhandigheden niet zo erg zijn als zij op voorhand dachten. Elke sessie biedt leermogelijkheden waarin deelnemers nieuwe sociale gedragspatronen kunnen inoefenen met als doel dat de onderhoudende factoren van de sociale angst één voor één worden geëlimineerd. Hierdoor zullen mensen zich vrijer voelen in sociale situaties.

Deze training start vanaf woensdag 22/11/2017.
Voor meer info klik hier

 

Hierbij vinden jullie een interessant artikel rond Eutonie, klik hier

De langeverwachte najaarsfolder is beschikbaar! Je kunt deze hier lezen.

In kader van hun 25-jarig bestaan organiseert de Lochting in samenwerking met vzw saMENSpel en het netwerk PRIT een comedy avond ‘Burn-out voor beginners’. 

Bekijk hier de uitnodiging.

Omschrijving

In deze cursus leren we omgaan met piekerklachten aan de hand van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. De cursus is gebaseerd op het werkboek ‘Loslaten, ik pieker als ik niet tegenwoordig ben’. Het gaat om een cursus waarbij een actieve rol van de deelnemer verwacht wordt. Er wordt gewerkt met psycho educatie, oefeningen en huiswerkopdrachten. Het is de bedoeling om op een interactieve manier stil te staan bij ons piekergedrag. Iedere sessie start tevens met een aandachtsoefening, waardoor mindfulness ook in het geheel van de aanpak zijn plek vindt.
 

Doelgroep

Volwassenen die het gevoel hebben zelf geen controle te krijgen over hun piekergedachten.
 

Doelstellingen

Het is niet het streefdoel dat mensen door het volgen van deze cursus hun piekeren volledig kunnen stoppen. We proberen wel mensen te leren hoe ze minder energie kunnen stoppen in hun piekeren. Door anders te leren denken, voelen en doen, kun je soms verhinderen dat je gaat piekeren of dat je je piekergedachten nog meer voedsel geeft.
Deze cursus vervangt geen therapie voor angst – en stemmingsklachten.

 

Meer info: klik hier

 

Omschrijving

Deze training, gericht op het leren omgaan met crisissen, is onderdeel van een reeks vaardigheidstrainingen gebaseerd op de dialectische gedragstherapie van Marsha Linehan. Naast de module crisisvaardigheden, zijn er ook nog vaardigheidstrainingen rond emotieregulatie en intermenselijke effectiviteit.
Vaardigheden zijn manieren van omgaan die je kan leren als je er de tijd en ruimte voor krijgt. Tijdens het volgen van de reeks dien je dus voor jezelf het engagement aan te gaan om voldoende te oefenen met de technieken die je worden aangereikt.
De reeks start met kernoplettendheidsvaardigheden om te helpen je aandacht naar binnen te richten en dus jezelf te observeren. Gedurende de reeks zullen we bovendien gebruik maken van korte mindfulness-oefeningen om dit vast te houden.
 

Doelgroep

• Volwassenen vanaf 21 jaar;
• Exclusiecriteria: suïcidepoging minder dan 1 maand geleden, comorbiditeit met middelenafhankelijkheid, paniekstoornis, geen gelijktijdige inschrijving met familieleden;
• Indien een crisis zich voordoet tijdens de reeks dient men te kunnen terugvallen op de primaire behandelaar;
• Therapeuten zijn bereikbaar via mail om opdrachten door te sturen en voor praktische vragen/afspraken;
• Ondertekenen van behandelvoorwaarden en groepsregels.

Doelstellingen

In de reeks crisisvaardigheden wordt beoogd dat groepsleden op het einde van de reeks een up-to-date crisisplan hebben als werkinstrument.

 

Meer info: klik hier

De KOPP groepen gaan terug van start.  Klik hier om te flyer te bekijken.

Het Consultatiepunt Ouderen Multidisciplinair is een  laagdrempelig consultpunt, waar ouderen met psychische problemen terecht kunnen voor een eerste inschatting en diagnostiek. Multidisciplinair overleg voorziet ook inprofessioneel advies en verdere oriëntatie. Bekijk hier hun folder. 

Klik hier voor de PowerPoint voorstelling na te lezen van de info avond "hoe omgaan met een chronische ziekte". 

 

 

 

Klik hier voor de PowerPoint voorstelling na te lezen van de infosessie WRAP.

 

 

 

 • Wat is WRAP?

WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan. Het is een cursus waarin je een individueel plan maakt en op zoek gaat naar acties die in je dagelijks leven helpen om wat je belangrijk vind te realiseren. De WRAP helpt omdat je vanuit je eigen ervaringen vertrekt.

 

 • Wat levert WRAP mij zoal op?

Meer grip op mijn leven;
Handvatten om me beter te voelen;
Steun bij mensen die begrijpen wat ik ervaar.

 

 • Wanneer gaat dit door?

Men dient voor het volgen van deze WRAP module eerste de infosessie gevolgd te hebben . De infosessie gaat door op 17/01/2016 van 18uur tot 19u30.

De WRAP module (4 cursusdagen) start op 07/02/2017.

 

 • Waar gaat dit door?

"Huis in de stad" : Onze Lieve Vrouwemarkt 20 22, 8800 Roeselare

 

 • Doelgroep?

           Iedereen welkom, deelname geheel vrijwillig, enkel de persoon zelf kan de eigen WRAP ontwikkelen. Men dient voor deze module eerste de info sessie gevolgd te hebben.
 

MEER INFO

 • Wanneer?

Deze sessies gaan door op 13/03/17, 20/03/17, 27/03/17, 10/04, 24/04 en 08/05

 • Wat?

Hierbij wordt de structuur van de 5 ritmes van Gabrielle Roth gevolgd:

 1. Flow (vloeiend en in contact met de grond),
 2. staccato (krachtig, hoekig en zich bewust afzetten tegen...),
 3. chaos (het hoofd door de ruimte volgen en zien in hoeverre dit je uit balans brengt),
 4. lyrisch (vertrouwd, licht en speels)
 5. stilte (rust en gericht op zichzelf).

Er wordt elke sessie een 'wave' gedanst en in beweging geoefend met de kwaliteiten van de verschillende ritmes.

 • Doelgroep?

Iedereen die via lichamelijke expressie en dans contact wil maken en uiting wil geven aan zijn emoties.

MEER INFO

 

 

In het magazine "Open Venster" (magazine van Kliniek Sint-Jozef te Pittem) komen PritLink therapeuten Hilde Desloovere en Heidi Vandenberghe aan het woord ivm opstart van de KOPP werking binnen PritLink.

Lees het artikel hier.

 

 

 

 

deskundigheidsbevordering in het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek

 

PritLink, het samenwerkingsverband binnen PRIT, organiseert een reeks van 7 modules voor de medewerkers van organisaties die zich willen bekwamen in het omgaan met personen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek. Iedere module, verzorgd door een expert terzake, wordt telkens opgebouwd rond de items: Wat ziet/hoort u als hulpverlener? / Wat is het toestandsbeeld?/ Wat kan ik als hulpverlener doen? / Welke gespecialiseerde diensten bestaan er?

 

MODULE 1: Grondhouding en bejegening van mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek

Donderdag 27 oktober 2016 13u30 – 16u30 spreker: Mieke Honoré ( Psychiatrische Thuiszorg )

Aan de hand van het balkmodel wordt u ingewijd in het ontstaan van psychische of psychiatrische problemen. Op een interactieve manier en aan de hand van concrete casussen worden praktische tips en handvatten aangereikt in het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek.

MODULE 2: Alcoholmisbruik: inzichten

Donderdag 24 november 2016 13u30 – 16u30 spreker: Paul Seynaeve ( Kliniek Sint Jozef Pittem, ontwenning )

Wat is het onderscheid tussen gebruik en misbruik? Wanneer gaat men over van sociaal gebruik naar verslaving? Is drinken bij jongeren wel zo onschuldig? Welke signalen wijzen op misbruik?

MODULE 3: Zelfmoordgedachten: hoe in te schatten?

Donderdag 26 januari 2017 13u30 – 16u30 spreker: Jente Vandeburie ( CGG Largo

Soms zijn mensen zodanig depressief dat ze geen andere uitweg meer zien dan zelfdoding. Voor hen doet het leven zoveel pijn dat ze eigenlijk niet meer weten hoe te leven. Mensen die nog leven, maar naar hun eigen gevoel eigenlijk al bijna dood zijn. Hoe gaat u als hulpverlener om met deze doodswens? Is dat aandacht vragen? Zullen ze het wel doen? Moet u dit bespreekbaar stellen? En zo ja, hoe?

MODULE 4: Omgaan met grenzen stellen

Donderdag 16 februari 2017 sprekers: Henk Wylin ( Mobiele Teams ) en Karel Desmet ( Kliniek Sint Jozef Pittem )

Persoonlijke grenzen definiëren wie we zijn ten opzichte van de rest van de wereld. Ze bepalen hoe we ons leven willen leven en hoe we willen dat anderen ons behandelen. Grenzen stellen en versterken doe je je leven lang. Nieuwe ervaringen leiden tot nieuwe grenzen. Maar ook in jouw professionele activiteiten worden grenzen gesteld ( of opgelegd ). Vaak durven mensen hun grenzen niet aan te geven, omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Ze zijn bang dat mensen boos op ze worden of dat ze verlaten worden. In deze module wordt dieper ingegaan op deze grenzen.

MODULE 5: Omgaan met het overschrijden van grenzen en agressie

Donderdag 16 maart 2017 sprekers: Henk Wylin ( Mobiele Teams ) en Karel Desmet ( Kliniek Sint Jozef Pittem )

Als professioneel is men dikwijls geconfronteerd met mensen die grenzen overschrijden. Dit overschrijden kan verschillende vormen aannemen. Eén vorm is zeker agressie, zowel verbaal als fysiek. Wat doen wij daarmee als hulpverlener? Kan dit vermeden worden?

 

MODULE 6: Mentale beperking en psychiatrie: inzichten

Donderdag 20 april 2017 13i30 – 16u30 spreker: Gudrun Gheysen (PC Sint Amandus Beernem, De Palissant )

Het hebben van een mentale beperking heeft een impact op het leven van zowel het individu als zijn omgeving. Wanneer bijkomend die persoon een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek heeft maakt dit het leven nog ingewikkelder. De combinatie maakt hulpverlening complex. vorming 1ste lijn 2016 - 2017 3

Ga naar "programma vorming" om U in te schrijven!

De gespreksgroep "Den Omgang" is een groep van gelijken die ervaringen, tips en tricks uitwisselt over diverse thema's. De gespreksgroep biedt een mix van psycho-educatie, eigen inbreng van de groepsleden, creatieve werkvormen en opdrachten. Het biedt info en advies, een luisterend oor!

Schrijf je in voor de reeks van 6 sessies via mail : gespreksgroep@samenspel.be of kom langs in Den omgang op donderdagnamiddag. Zo kan je kennis maken met de therapeut die toelichting kan geven. De kostprijs is 3 euro per sessie, vooraf te betalen!

De groepsgesprekken zijn een samenwerking tussen CGG Mandel en Leie en VZW SAMENspel - werking "Den Omgang".

Voor meer informatie klik hier!

In de GGazet (Tijdschrift van het Overlegplatform geestelijke gezondheidszorg West-Vlaanderen vzw) komt Kelly Hoebeke  aan het woord rond “vaardigheidstraining in groep volgens de dialiectische gedragstherapie". Voor meer informatie: klik hier !

 

 

 

In de GGazet (Tijdschrift van het Overlegplatform geestelijke gezondheidszorg West-Vlaanderen vzw) komen Christophe Cuvelier & Martijn Devos aan het woord rond “Groepstherapie voor jongeren”.

Lees hier het volledige artikel.

De folder 'Wegwijs binnen de Geestelijke Gezondheidszorg' vanuit de stad Roeselare, biedt een overzicht van alle lokale opvang– en hulpverleningsmogelijkheden inzake geestelijke gezondheid:

 

 • De eerste stap.
 • Hulp waarbij je thuis kan blijven wonen.
 • Hulp waarbij je opgenomen wordt voor een beperkte periode.
 • Wat als thuis blijven wonen moeilijk is.
 • Vrije tijd en werk.
 • Nazorginitiatieven, praatgroepen en familieverenigingen.
 • Test jezelf.
 • Ben je op zoek naar juridisch advies?

 

Klik hier voor meer informatie

 

In de week van 21 september was de officiële opening van het “Huis in de Stad”.  Tijdens de opendeur konden de genodigden, kennismaken met het initiatief PritLink.

Hieronder enkele sfeerbeelden.

 

   

   

 


Op 25 januari 2016 starten we met de piektertraining. Men kan zich hiervoor inschrijven zonder verwijzer.

In deze activiteit (8 sessies) leren we omgaan met piekerklachten aan de hand van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. De cursus is gebaseerd op het werkboek ‘Loslaten, ik pieker als ik niet tegenwoordig ben’. Het gaat om een cursus waarbij een actieve rol van de deelnemer verwacht wordt. Er wordt gewerkt met psycho educatie, oefeningen en huiswerkopdrachten. Het is de bedoeling om op een interactieve manier stil te staan bij ons piekergedrag.  Iedere sessie start tevens met een aandachtsoefening, waardoor mindfulness ook in het geheel van de aanpak zijn plek vindt

Klik hier voor meer informatie.

OPEN DEUR HUIS IN DE STAD 26-27 SEPTEMBER

Voorstelling van activiteiten van het netwerk PRIT

Welkom in het Huis in de Stad, Onze Lieve Vrouwemarkt 20-22 Roeselare,  op zaterdag van 14u tot 17 u en zondag van 10u tot 17 u.

Er is een doorlopende voorstelling van activiteiten van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen (PRIT).

 • Behandelteams in de thuisomgeving
  • ambulant team voor acute zorg
  • ambulant team voor langdurige zorg
  • psychiatrische zorg in de thuissituatie
 • Consultatiepunt Ouderen multidisciplinair
 • Activiteiten, georganiseerd door Pritlink
 • Diagnostisch onderzoek voor ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen

 

 

Vanaf heden is de website operationeel.
De eerste actviteiten staan open voor inschrijvingen. 
Voor meer informatie bekijk zeker onze folder.

Deelnemers Yvan Vancoillie, Geert Vandommele, Jean-Pierre Verfaillie, Frederick Ghesquiere en Frank Wauters. - Foto JBOR

Deelnemers Yvan Vancoillie, Geert Vandommele, Jean-Pierre Verfaillie, Frederick Ghesquiere en Frank Wauters. - Foto JBOR

Binnen enkele dagen starten de Krottegemse Ransels met hun pelgrimstocht richting Orval. Het achttal stapt ten voordele van Victor vzw en Huis in de Stad.

'Orval 397 kilometer'. Dat is de boodschap op de wegwijzer die op het graspleintje aan de Kop van de Vaart in het gras is geplant. "We zullen een dag langer stappen dan gepland, van 15 tot en met 30 augustus. Bij onze aankomst wonen we een viering bij in Abdij Notre-Dame d'Orval, toasten we met een glas Orval en na een gesprek met de Roeselaarse abt Lode Van Hecke, keren we huiswaarts", zegt Frank Wauters, voorzitter van de Ransels.

Met acht, waarvan zes de volledige tocht zullen stappen, willen ze het goede doel steunen. "We kozen voor twee instellingen, gevestigd in het hart van Krottegem: Victor vzw en Huis in de Stad. Victor vzw is een thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme. Men kan de vzw steunen door een bijdrage te storten op BE79 0015 4169 2233 met vermelding 'Pelgrim Orval'. Huis in de Stad biedt therapeutische en herstelgerichte activiteiten aan in het kader van psychiatrie en psychotherapie. Giften aan hen zijn welkom op BE47 7350 4066 1980 met vermelding 'PelgrimOrval'." Ten slotte zoeken de Ransels nog iemand die hen wil begeleiden in een volgwagen. Ook wie wil meestappen, is nog steeds welkom. Aanmelden kan via het nummer 0475/63.06.51 of frankwauters@kfw.be. (CDR)

 

Bron: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-roeselare/krottegemse-ransels-steunen-goede-doel-met-tocht-naar-orval-a2418164/