Kwalificaties

Bachelor in de Toegepaste Psychologie en Klinisch Psycholoog

Ervaring

Project COm en OZO (ambulante begeleiding van 60-plussers); Eenheid Psychosezorg en Ouderen (Kliniek Sint-Jozef)

Opleiding

Bachelor in de Toegepaste Psychologie; Master in de Klinische Psychologie