Therapeuten

Hoe word je PritLink therapeut?

Voor de realisatie van PritLink wenst het PRIT-Netwerk een beroep te doen op de betrokken organisaties van PRIT en hun werknemers en zelfstandige medewerkers alsook op zelfstandige therapeuten die al dan niet reeds als zelfstandige, dan wel als werknemer verbonden zijn met één van de PRIT organisaties.

Het PRIT-Netwerk wil als zodanig ook opdrachten van PritLink kunnen toevertrouwen aan geïnteresseerde therapeuten die al dan niet reeds als zelfstandige, dan wel als werknemer verbonden zijn met één van de PRIT organisaties en dewelke in het kader van de zorgverlening effectief zelf een zelfstandige samenwerking met het PRIT-Netwerk wensen aan te gaan.  

Het PRIT-Netwerk zal aldus ook samenwerken met zelfstandige therapeuten die niet verbonden zijn met de PRIT organisaties en zelfstandige therapeuten die reeds als zelfstandige, dan wel als werknemer verboden zijn met één van deze organisaties.

Om als PritLink therapeut aan de slag te gaan zijn volgende acties vereist:

 • U dient zich te registeren als therapeut op de PritLink website;
 • Na goedkeuring van uw profiel door de inhoudelijke stuurgroep is het noodzakelijk dat u een voorstel tot activiteit indient (projectfiche);
 • De inhoudelijke stuurgroep toetst uw aanvraag tot activiteit af aan volgende voorwaarden:
  1. De activiteit richt zich naar de personen (en diens context) met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek, als naar de betrokken organisaties.
  2. Het aanbod is niet of slechts in beperkte mate aanwezig in de regio zodat het zonder PritLink niet toegankelijk is voor iedereen die er voor in aanmerking kan komen.
  3. De activiteit  is een groepsprogramma die aansluit op transdiagnostische processen, op specifieke diagnosecategorieën of op welomschreven psychosociale problemen. Non-verbale therapieën zijn hierin geïncludeerd, al dan niet in combinatie met verbale. Het aanbod  richt zich zowel op de doelgroep als op de context rond die doelgroep.
  4. De activiteit is potentieel toegankelijk voor cliënten uit alle PRIT organisaties.
  5. De PritLink-activiteit vervangt geen eventueel lopende behandeling of begeleiding.
  6. De PritLink-activiteiten zijn qua werkzaamheid ondersteund door wetenschappelijke evidentie. We streven kwaliteit na gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten binnen de geestelijke gezondheidszorg.
 • De inhoudelijke stuurgroep van PritLink zal oordelen of uw aanbod voldoet aan de vooropgestelde criteria. Indien een positief antwoord wordt u uitgenodigd voor een samenwerkingsovereenkomst te tekenen en wordt uw activiteit opgenomen in de PritLink catalogus.

Registreer nu