Verwijzers

Wie kan bij PritLink terecht?

Het PritLink-aanbod is complementair aan de huidige behandeling en vernieuwend, bedoeld voor personen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek ongeacht de leeftijd, alsook hun naasten ( familie, mantelzorgers, vrienden, .. ).

Met PritLink engageren we ons tot een kwaliteitsvolle zorg en behandeling die uitgaat van de vraag van de cliënten en naaste betrokkenen én die afgestemd is op de bio-psycho-sociale en spirituele noden.

PritLink beoogt een zorg die tijdig, op maat, veilig, deskundig en effectief is en waarbij we ons baseren op ethische en wetenschappelijk verantwoorde zorg- en behandelvisies en methodieken.

Die zorg is gericht op duurzaam herstel, optimale levenskwaliteit en een maximale sociale inclusie. We wensen dit te doen in vol respect voor de (grond)rechten van elke cliënt, elke psychisch kwetsbare burger. We vertrekken vanuit een persoonlijke benadering waarin contact, dialoog en een waarachtige vertrouwensrelatie het fundament vormen. 


Hoe word je verwijzer?

We vinden het belangrijk binnen de visie/misie van PritLink dat de aangeboden activiteiten complementair zijn met de (eventuele) lopende behandeling. Daarom is het belangrijk dat u als professionele hulpverlener een goede inschatting maakt of de activiteit voldoet aan deze nood.

Voor activiteiten waar geen verwijzer voor nodig is, kunnen de cliënten zichzelf inschrijven via de website! Is er echter wel een verwijzing noodzakelijk dan is het nodig om uw cliënt via uw account in te schrijven.

Om uw cliënten in te schrijven in een PritLink activiteit is het noodzakelijk zich  als hulpverlener te registreren binnen de website van PritLink (klik hier om te registreren). Na de registratie is het mogelijk om in te loggen met met uw login en paswoord zodat u, uw cliënten kan inschrijven in de herstelgerichte en therapeutische activiteiten (klik hier om in te loggen).

Registreer nu