Vorming

In een gemeenschappelijke  regie van de verschillende partners uit de regio die begaan zijn met geestelijke gezondheidszorg biedt Pritlink therapiegroepen  en vormingsreeksen aan die een bijdrage leveren  aan het psychologisch welbevinden.
 
Dit vertaalt zich in cycli van een aantal bijeenkomsten rond een thema (hervalpreventie middelen, groepstherapie jongeren, omgaan met bipolaire stoornissen,  piekeren,…) waarin daadwerkelijk en actief aan de slag gegaan wordt rond de betreffende thema’s  en ook in eenmalige vormingsavonden.
 
Inzicht biedt uitzicht, en derhalve organiseren we in 2016, naast de cycli van activiteiten,  avondlezingen over relevante onderwerpen in verband met geestelijke gezondheidszorg.
 
Deze lezingen staan open voor zowel het brede publiek als voor de hulpverleners uit de regio, en bieden een actueel inzicht in de stand van zaken rond een bepaald thema. We engageren hiervoor steeds een spreker die op het terrein waar het over gaat zijn sporen verdiend heeft.
 
Indien u zelf een thema zou willen behandeld zien op een van deze avonden, aarzel niet en laat het ons weten (jan.callens@prit.be).
 
 

Bekijk hier de volledige vormingsreeks