Wat is PritLink?

PritLink ambieert door het bundelen van krachten en expertise  het aanbod aan interventies m.b.t. de geestelijke gezondheidszorg in de regio Midden West-Vlaanderen  te optimaliseren. Vanuit deze samenwerking delen medewerkers  hun expertise in de activiteiten die georganiseerd worden.

Het PritLink-aanbod is bedoeld voor personen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek, ongeacht de leeftijd. Ook  mensen uit hun nabije omgeving ( familie, mantelzorgers, vrienden, .. ) zijn welkom!
De programma’s die PritLink aanbiedt  kunnen aanvullend zijn bij  een lopende behandeling, maar vervangen die niet.

Een overzicht van de activiteiten die aangeboden worden:

  • Groepspsychotherapie voor jongeren;
  • Multi-Family Groep: Depressie in/en met het koppel;
  • Terugvalpreventie bij problematisch alcoholgebruik;
  • Psycho-educatie rond psychose voor familieleden;
  • Vaardigheidstraining voor mensen met een persoonlijkheidsproblematiek;
  • Financiële zelfredzaamheid;
  • Hoe omgaan met piekeren;
  • Vroeg interventie alcohol en drugs;
  • Psycho-educatie rond bipolaire stoornissen;
  • …..

Bekijk zeker de catalogus op de website voor het volledige aanbod!

  Download onze overzichtelijke folder